Na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Daniszewie powstała ścieżka edukacyjna. Gmina Rzekuń pozyskała na ten cel środki w kwocie 37 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość całego projektu to 50 000 zł. W ramach zadania wykonano ścieżkę edukacyjną o tematyce ichtiologicznej.

W skład urządzeń wchodzi 8 gier, takich jak:
- gra edukacyjna Labirynt Natury - ryby słono i słodkowodne,
- gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy - sandacz, sum/karp, płoć,
- gra edukacyjna Seria Poznawcza - Zgadywanka - ryby słodkowodne,
- gra edukacyjna Sprawność (5 kostek) - ichtiolog,
- gra edukacyjna Światowid (3 kostki) - płazy, gady i ryby,
- gra edukacyjna Światowid (3 kostki) - mieszkańcy jeziora,
- gra edukacyjna Światowid (3 kostki) - ryby słodkowodne,
- gra edukacyjna Vademecum wiedzy - poznajemy ryby.

Ścieżka edukacyjna w Daniszewie ma na celu aktywizowanie mieszkańców gm. Rzekuń, podniesienie ich świadomości ekologicznej w warunkach terenowych, kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. W ubiegłym roku podobna inwestycja, ale poświęcona ornitologii, powstała przy ul. Skłodowskiego w Rzekuniu.