Gmina Rzekuń otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 tys. złotych na utworzenie ścieżki edukacyjnej w msc. Kamianka. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Budowa ścieżki będzie polegać na wytyczeniu, zakupie i montażu elementów niezbędnych do utworzenia trasy edukacyjnej. Na zamontowanych tablicach znajdą się treści dydaktyczne dotyczące m.in. życia drzew, ich właściwości leczniczych, a także sposobów rozprzestrzeniania się ich w środowisku naturalnym. Zainteresowane osoby będą mogły poznać zasady zachowania się w lesie oraz uzyskać ważne informacje obejmujące gatunki drzew lasotwórczych, ich cechy diagnostyczne: np. owoce/szyszki, liście/igły, korony wraz z krótkimi i bardzo ciekawymi opisami gatunkowymi. Ścieżka edukacyjna będzie prawdziwą gratką dla miłośników przyrody, która pozwoli poznać drzewa bliskie człowiekowi i podkreśli ich ważną rolę w życiu lasu.

Budowa ścieżki edukacyjnej ma na celu aktywizowanie mieszkańców gm. Rzekuń, podniesienie ich świadomości ekologicznej w warunkach terenowych, kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.