Gmina Rzekuń w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach na terenie Mazowsza poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach programu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.


Wartość projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” to 70 624 291,63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 45 499 838,76 zł.