Celem nadrzędnym samorządu gminy Rzekuń jest realizowanie inwestycji, które mają służyć mieszkańcom oraz wpływać na stabilny rozwój regionu. Obecnie wykonywane zadania są finansowane zarówno ze środków zewnętrznych, jak i własnych. Gmina stale pracuje nad pozyskaniem kolejnych dotacji, dzięki którym powstaną nowe strategiczne inwestycje, o czym będziemy informować na bieżąco. Tymczasem zapraszamy na plac budowy filii biblioteki, która powstaje w msc. Laskowiec.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 1.290.000,00 zł.