Wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem o lokalizację na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (np. przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, niezwiązanych funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z wyjątkiem kanału technologicznego).

Wniosek powinien zawierać:

1. kopię mapy zasadniczej (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;
dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury: rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką,
2. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik.

Termin rozpatrzenia sprawy - do 30 dni.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Marlena Kowalczyk
 • Czas wytworzenia: 10-07-23 13:09
 • Czas udostępnienia: 10-07-23 13:09

Historia zmian

4665 Modyfikacja Jakich formalności należy dopełnić przy lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym? z 10-07-2023 13:46:04 dokonane przez Marlena Kowalczyk
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4649 Dodanie Jakich formalności należy dopełnić przy lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym? z 10-07-2023 13:28:35 dokonane przez Marlena Kowalczyk
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2