Wniosek na zajęcie pasa drogowego, do którego należy załączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy- z podaniem jej wymiarów,

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Po zakończeniu robót budowlanych w pasie drogowym inwestor powinien kolejno złożyć wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marlena Kowalczyk
 • Wprowadził(a): Marlena Kowalczyk
 • Czas wytworzenia: 10-07-23 13:46
 • Czas udostępnienia: 10-07-23 13:46

Historia zmian

4666 Dodanie Jakie dokumenty należy złożyć przy zajęciu pasa drogowego, będącego własnością gminy? z 10-07-2023 13:59:35 dokonane przez Marlena Kowalczyk
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2