W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od Mieszkańców w sprawie światłowodu na terenie gminy Rzekuń uprzejmie informujemy, że budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który wspiera budowę dostępowej sieci światłowodowej.

Gmina Rzekuń nie realizuje i nie wydatkuje środków własnych na wykonanie przedmiotowego zadania. Nie uczestniczy też w robotach dotyczących rozprowadzania i instalacji kabli światłowodowych.

Obecnie na terenie gminy Rzekuń prowadzone są prace projektowe przez Firmę FIBEE (www.fibee.pl). W niektórych miejscowościach rozpoczęty został już montaże. Współpraca pomiędzy Gminą a Inwestorem polega jedynie na ustalaniu wybranych przez FIBEE odcinków realizacji inwestycji w pasach dróg należących do Gminy.

Terminy rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do internetu zależą od tempa prac ze strony FIBEE, a także od przyszłych operatorów, którzy ewentualnie podpiszą umowę z tą Firmą na korzystanie z sieci światłowodowej w celu świadczenia usługi dla Mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że gmina Rzekuń nie pośredniczy w zawieraniu umów, ani nie ingeruje w ich treść, warunki finansowe itp. Podpisanie umowy jest indywidualną decyzją każdego Mieszkańca.

Informujemy też, że pracownicy Urzędu nie biorą udziału w uzgodnieniach z Mieszkańcami dot. tras prowadzenia instalacji światłowodowych. Urząd nie zleca też prac w związku z opisywanym przedsięwzięciem innym podmiotom.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Majewski
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 31-01-24 08:56
 • Czas udostępnienia: 31-01-24 08:56

Historia zmian

9624 Modyfikacja Komunikat ws. instalacji sieci światłowodowych na terenie Gminy z 31-01-2024 08:56:41 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Obrazy
 14. Dostęp
 15. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2