Z przyjemnością informujemy, że z końcem marca rozliczyliśmy wszystkie wydatki związane z projektem "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń". Na rachunek bankowy Gminy zostanie przekazane ostatnie 185 504,16 zł - łącznie 2 895 180,09 zł od początku realizacji projektu. Wspomniane dofinansowanie to 100 % wartości projektu, 85 % z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych.

Gmina Rzekuń nie jest typową gminą wiejską a dobre warunki gospodarcze i bytowe sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i mieszkańcom.
W 2012 roku powstał pomysł skorzystania z funduszy unijnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Cel był szczytny – zapewnić dostęp do internetu gospodarstwom domowym, które głównie z powodów finansowych uzyskać go nie mogą.  W efekcie powstał projekt, którego realizacja objęła zasięgiem całą Gminę. Pomoc została skierowana do 145 "rodzin" – kilkuset mieszkańców, którzy po uprzednim przeszkoleniu zostali wyposażeni w komputery przenośne i dostęp do internetu do 2020 roku.

W ramach projektu zakupione zostały m. in.:

 • zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla mieszkańców: 145 szt.;
 • zestawy komputerowe dla jednostek podległych: 273 szt;
 • drukarki laserowe dla jednostek podległych: 23 szt.;
 • oprogramowanie antywirusowe dla mieszkańców i jednostek;
 • oprogramowanie edukacyjne dla jednostek.

Zainteresowanie i reakcja mieszkańców były bardzo budujące. Z informacją o projekcie udało nam się trafić do każdej potrzebującej rodziny. W akcję informacyjną i rekrutacyjną włączyli się pracownicy samorządowi, księża, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi i radni ze wszystkich miejscowości.
W ramach działań koordynacyjnych, sprzęt i dostęp do internetu trafiły do wszystkich szkół i świetlic na terenie całej Gminy.

Projektem zostały objęte:

 1. Szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu,
  2. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu,
  3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy,
  4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem,
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu,
  6. Zespół Szkół w Ołdakach,
  7. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie,
  8. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.
 2. Świetlice środowiskowe:
  1. Świetlica w Susku Nowym,
  2. Świetlica w Rzekuniu,
  3. Świetlica w Borawem,
  4. Świetlica w Laskowcu,
  5. Świetlica w Zabielu.
 3. Biblioteki:
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu,
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Borawem,
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Laskowcu.
 4. Pozostałe:
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
  2. Urząd Gminy w Rzekuniu.

Nowa jakość – europejska jakość – dostępu do sieci stała się podstawą dla nowych możliwości i pomysłów. Dla beneficjentów końcowych to możliwość dokształcania się, rozwoju, komunikacji; dla szkół – dostęp do nowych materiałów dydaktycznych i wykorzystanie multimediów w kształceniu.

Efekt projektu przerósł nasze oczekiwania. Szerokopasmowy internet trafił w zakątki, które do tej pory były omijane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W naszej Gminie nie istnieje już problem wykluczenia cyfrowego.


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
 • Czas wytworzenia: 20-06-24 23:53
 • Czas udostępnienia: 20-06-24 23:53

Historia zmian

4512 Modyfikacja Zakończenie realizacji projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń" z 27-06-2023 16:35:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Stan
4506 Modyfikacja Zakończenie realizacji projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń" z 27-06-2023 16:34:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Stan
4357 Dodanie Zakończenie realizacji projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń" z 23-06-2023 12:29:57 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Obrazy
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2