Aktualne_przepisy_antysmogowe.pdf

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogovwch i programów ochrony po-
wietrza
Województwo Mazowieckie
Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewnia-
jące redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1185
Od 1 stycznia 2023 w nowo budowanych budynkach, które mają dostęp do sieci ciepłowniczej obo-
wiązuje zakaz eksploatacji, urządzeń grzewczych na paliwo stałe
Działania dla przekroczenia poziomów pyłu zawieszonego PMIO
W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie" i „ograni-
czenie" to nie „zakaz")
- unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw sta-
tych stanowiących dodatkowe/awaryjne źrócHo ciepła.
- Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
- Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źrócHa energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła
opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami
- Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lo-
kalu/gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 2
- Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw sta-
tych stanowiących dodatkowe/awaryjne źrócHo ciepła.
- Zakaz korzystania ze źródeł spalania parw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
- Zakaz nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opala-
nego paliwami ciekłymi lub źrócHa opalanego paliwami gazowymi.
- Zakaz nie obowiązuje, gdy źrócHo spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/go-
spodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 3
- Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw sta-
tych stanowiących dodatkowe/awaryjne źrócHo ciepła.
- Zakaz korzystania ze źródeł spalania parw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
- Zakaz nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opala-
nego paliwami ciekłymi lub źrócHa opalanego paliwami gazowymi.
- Zakaz nie obowiązuje, gdy źrócHo spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/go-
spodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
Działania dla przekroczenia poziomów pyłu zawieszonego PM2,5
W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie" i „ograni-
czenie" to nie „zakaz")
- unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw sta-
tych stanowiących dodatkowe/awaryjne źrócHo ciepła.
- Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
- Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źrócHa energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła
opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami
- Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lo-
kalu/gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
Działania dla przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PMIO
W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie" i „ograni-
czenie" to nie „zakaz")

- Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw sta-
tych stanowiących dodatkowe/awaryjne źrócHo ciepła.
- Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
- Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źrócHa energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła
opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami
- Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lo-
kalu/gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
Źródła
UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nr 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 22-02-24 14:26
 • Czas udostępnienia: 22-02-24 14:26

Historia zmian

9763 Modyfikacja Aktualne przepisy antysmogowe z 22-02-2024 14:28:47 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9762 Modyfikacja Aktualne przepisy antysmogowe z 22-02-2024 14:27:53 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9761 Dodanie Aktualne przepisy antysmogowe z 22-02-2024 14:27:43 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2