Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Gminy Rzekuń uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 7.45 do 16.45 oraz w piątek od 8.00 do 9.00

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 29 6432000). Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie https://wfosigw.pl/

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK PRZYGOTUJ NIEZBĘDNE INFORMACJE:

Wniosek o dofinansowanie:

1.      Numer PESEL (własny i współmałżonka).

2.      Adres e-mail.

3.      Nr księgi wieczystej.

4.      Nr działki ewidencyjnej.

5.      Powierzchnia całkowita budynku.

6.      Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na budowę.

7.      Wartość rocznego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne):

a.       PIT za rok poprzedni – przy ubieganiu się o dofinansowanie przy PODSTAWOWYM POZIOMIE DOFINANSOWANIA,

b.      Zaświadczenie o dochodach wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, przy ubieganiu się o PODWYŻSZONYM I NAJWYŻSZYM POZIOMIE DOFINANSOWANIA.

Dokumenty do pobrania w punkcie

1.      Zgoda współwłaściciela / współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).

2.      Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

3.      Umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Wniosek o płatność:

1.      Złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie oraz pismo z funduszu (umowa).

2.      Etykieta energetyczna i karta produktu (nowego źródła ciepła).

3.      Faktury (nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz potwierdzenie dokonania wpłaty.

4.      Protokół odbioru robót.

5.      Dokument przekazania likwidowanego kotła do punktu złomu.

6.      Nr rachunku bankowego

7.      Protokół odbioru kominiarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe.

 

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 23-01-24 08:15
 • Czas udostępnienia: 23-01-24 08:15

Historia zmian

9558 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 16:20:28 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9557 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 16:03:13 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9556 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 16:00:05 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9555 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 15:59:52 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9554 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 15:34:31 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9552 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 13:41:27 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9551 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 13:41:21 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9545 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 08:17:21 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9544 Modyfikacja Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” z 23-01-2024 08:17:18 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2