Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przesyła poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza (zwany dalej: poradnikiem), przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krakowski Alarm Smogowy”.

Poradnik.pdf

UCHWAŁA
ANTYSMOGOWA
DLA
MAZOWSZA
NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
Fazowsze.


PODSTAWA PRAWNA
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ,
RZEPISY 1 NORMY
Czym jest uchwała
antysmogowa i kogo dotyczy?
Uchwala antysmogowa jest regu lacją prawną, która ma zapewnić czyste powie-
trze mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale do-
tyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje
spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:
• pieców
• kominków
• kotłów - w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły
na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia
Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego
stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców woje-
wództwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Została przyęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 paż-
dnernika 2017 r. Obowiązuje od 11 listopada 2017. Podczas posiedzenia Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, 26 kwietnia 2022 r. Radni Sejmiku Wojewodztwa Ma-
zowieckiș 26 kwietnia 2022 r. przyjęli uchwalę nr 59/22 zmieniającą obowiązującą
dotychczas uchwałę antysmogową. Nowelizacja weszła w Życie 14 maja 2022 r.
3

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 18-01-24 09:41
 • Czas udostępnienia: 18-01-24 09:41

Historia zmian

9513 Modyfikacja Poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza z 18-01-2024 09:46:43 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9512 Dodanie Poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza z 18-01-2024 09:45:58 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2