Szanowni Państwo!
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące „Opłat za korzystanie ze środowiska”, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26.

1._KOMUNIKAT_ZAPROSZENIE_NA_SZKOLENIA-1.docx

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieDepartament Opłat Środowiskowychul. Skoczylasa 4, 03-469 WarszawaTelefon: 22-59-79-200, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”. Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:
Warszawa 01.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze);
Warszawa 07.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze).
Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i najnowszych opłat za tworzywa sztuczne jednorazowego użytku oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr - BDO) i baza BDO. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
Szkolenia są bezpłatne!
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podpisanej (elektronicznie, pisemnie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o wpisanie jednego, wybranego terminu szkolenia).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:
Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 703
Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,tel. 22 59 79 164
Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,tel. 22 59 79 263
Malwina Rozner-Duda, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,tel. 22 59 79 292

2._PROGRAM_SZKOLENIA-1.docx

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieDepartament Opłat Środowiskowychul. Skoczylasa 4, 03-469 WarszawaTelefon: 22-59-79-200, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. „Opłaty za korzystanie ze środowiska”
Program szkolenia:
09.05-09.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
09.10-09.50 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO), w tym dyskusja i przykłady praktyczne.
09.50-10.00 Przerwa kawowa.
10.00-11.00 Opakowania, obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym system kaucyjny, obowiązek selektywnej zbiórki i udziału wagowego recyklatu – dyskusja, przykłady praktyczne.
11.00-12.00 Opłata recyklingowa za torebki foliowe, obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w roku 2024, w tym dyskusja i przykłady praktyczne.
12.00-12.10 Przerwa kawowa.
12.10-12.35 Przegląd obowiązków sprawozdawczych i opłatowych w zakresie olejów i opon, baterii i akumulatorów, pojazdów i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
12.35-13.30 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
13.30-14.00 Opłaty za składowanie/magazynowanie odpadów. Dyskusja, przykłady praktyczne.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

3._KARTA_ZGLOSZENIA_NA_SZKOLENIE.docx

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieDepartament Opłat Środowiskowychul. Skoczylasa 4, 03-469 WarszawaTelefon: 22-59-79-200, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu z zakresu opłat środowiskowych.
Terminy i miejsca szkoleń:
Warszawa 01.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze);
Warszawa 07.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze).
……………………………………………………………………………………………………..
(Prosimy o wpisanie wybranego terminu szkolenia)
Uczestnik szkolenia:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…...……………………………………………………………………………………………………………
Telefon służbowy:……………………………………………………………………………….............................
Nazwa reprezentowanej Instytucji/Przedsiębiorstwa/Organizacji:……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu z zakresu opłat środowiskowych.
znam przysługujące mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
……………………………………………………………………..
miejscowość i data(czytelny podpis)
Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego
Dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa
tel. (22) 5979-100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w celach zapewnienia Pani/Pana udziału w szkoleniu z zakresu opłat środowiskowych organizowanym przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
nie będą udostępniane innym odbiorcom, o ile konieczność udostępniania danych osobowych nie wynika z przepisów prawa, mogą być jednak udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów o archiwizacji,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl),
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu z zakresu opłat środowiskowych organizowanym przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości Pani/a uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1.
……………………………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika szkolenia)

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 29-01-24 14:55
 • Czas udostępnienia: 29-01-24 14:55

Historia zmian

9609 Modyfikacja Zaproszenie na szkolenie "Opłaty za korzystanie ze środowiska" z 29-01-2024 15:42:54 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9590 Modyfikacja Zaproszenie na szkolenie "Opłaty za korzystanie ze środowiska" z 29-01-2024 15:00:37 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9589 Dodanie Zaproszenie na szkolenie "Opłaty za korzystanie ze środowiska" z 29-01-2024 14:59:51 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2