analiza_2019.pdf

korekta_analizy_2019.pdf

URZĄD GMINY RZEKUŃ
ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY RZEKUŃ
ZA 2019 ROK
Rzekuń, listopad 2020 r


Spis treści
Wstęp
1 _ Wprowadzenie
1 1 Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
1 2 Okres objęty analizą
1 3. Przepisy prawa miejscowego określajace ramy formalno
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń
praurne systemu
2.
4.
Liczba mieszkańców na tle masy wytworzonych odpadów komunalnych
Organizacja systemu gospodarki odpadami komuanlnymi w roku 2019
Masa odpadów komunalny:h odebrana sprzed niemchomości oraz zebrana
w PSZOK i przekazana do zagospodarowania. _
5. Koszty poniesione przez Gminę Rzekuń w związku z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
6. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowama i pozostałości mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
7 _ Analiza liczby właścicieli nieruchomości: którzy nie zawarli urnovvy:
o której mowa w aft. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć
działania: o których mowa w art. 6 ust. 6-12 _ _
g. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
9 _ Osiągnięty poziom recyklingu
P odsumowanie
_ _ 10
.11
_ 13

analiza_2020.pdf

URZĄD GMINY RZEKUŃ
ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY RZEKUŃ
ZA 2020 ROK
Rzekuń, kwiecień 2021 r.


Spis treści
Wstęp
1 _ Wprowadzenie
1 1 Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
1 2 Okres objęty analizą
1 3. Przepisy prawa miejscowego określajace ramy formalno
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń
praurne systemu
2.
4.
Liczba mieszkańców na tle masy wytworzonych odpadów komunalnych
Organizacja systemu gospodarki odpadami komuanlnymi w roku 2020
Masa odpadów komunalny:h odebrana sprzed niemchomości oraz zebrana
w PSZOK i przekazana do zagospodarowania. _
5. Koszty poniesione przez Gminę Rzekuń w związku z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
.11
6. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowama i pozostałości mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
7 _ Analiza liczby właścicieli nieruchomości: którzy nie zawarli umoury,
o której mowa w aft. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć
działania: o których mowa w art. 6 ust. 6-12 _ _
g. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
9 _ Osiągnięty poziom recyklingu
P odsumowanie
12
_ 13
_ 15

Analiza_za_2021.pdf

analiza_za_2022.pdf

analiza_za_2023.pdf

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Anna Malinowska
 • Czas wytworzenia: 30-04-24 15:30
 • Czas udostępnienia: 30-04-24 15:30

Historia zmian

12120 Modyfikacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z 30-04-2024 15:35:03 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12119 Dodanie Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z 30-04-2024 15:32:42 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2