Informacja jest aktualna

Stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2020 roku wynoszą:

15,00 zł miesięcznie za osobę – odpady segregowane z kompostownikiem,
20,00 zł miesięcznie za osobę – odpady segregowane bez kompostownika,
50,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Terminy płatności:

Opłaty należy dokonywać kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach:
•    I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do dnia 15 kwietnia,
•    II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do dnia 15 lipca,
•    III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do dnia 15 października,
•    IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do dnia 15 grudnia.

Deklarowaną kwotę należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Anna Malinowska
 • Czas wytworzenia: 27-04-23 10:55
 • Czas udostępnienia: 27-04-23 10:55
 • Ważność do: 09-05-25 14:53

Historia zmian

50 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 09-05-2023 14:40:02 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
37 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 09-05-2023 12:58:36 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
35 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 09-05-2023 12:55:44 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
34 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 09-05-2023 12:54:17 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Autor
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
 5. Pola dodatkowe
9 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 27-04-2023 11:14:03 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 27-04-2023 11:11:01 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 27-04-2023 11:07:31 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6 Modyfikacja Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 27-04-2023 11:07:07 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
5 Dodanie Opłaty od 1 sierpnia 2020 r. z 27-04-2023 11:00:22 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2