Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o każdym przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i potraktować je jako odpady zmieszane.  W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów w sposób zmieszany.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Anna Malinowska
 • Czas wytworzenia: 09-05-23 11:48
 • Czas udostępnienia: 09-05-23 11:48

Historia zmian

33 Modyfikacja Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów komunlanych? z 09-05-2023 12:41:47 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
30 Modyfikacja Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów komunlanych? z 09-05-2023 12:40:18 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Kategoria
 3. Autor
 4. Data modyfikacji
 5. Autor modyfikacji
28 Dodanie Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów komunlanych? z 09-05-2023 12:00:53 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2