Rejestr_dzialalnosci_regulowanej.pdf

Wójt Gminy Rzekuń
urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Numer
rejestrowy
1/2012
Data
dokonania
wpisu do
rejestru
15.06.2012 r.
25.05.2015 r.
(zmiana)
Firma, oznaczenie
siedziby , adres albo
imię i nazwisko, adres
przedsiębiorcy
MPK Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
MPK Pure Home
Sp. z o.o.
Spółka
komandytowa
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
Numer
identyfikacji
podatkowej (NIP)
758-211-70-04
Numer
identyfikacyjny
REGON
551318936
Rodzaj odpadów komunalnych
Kod
1501 01
150102
150103
150104
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 og
1501
1501 11 •
200101
2001 02
2001 08
2001 10
20 01 11
2001 13'
2001 14•
2001 15'
2001 17'
2001 19'
Rodzaj odpadów
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Zmeszane Mpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z tekstyliów
Opakowania zav,'ierające substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np
śrfflkami ochrony roślin I i II klasy toksy:znoścj —
bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porcnvate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np
azbest), włącznie z pustym pojemnikami
ci smemov,ymł
Papier i tektura
Szkło
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odzież
Tekstylia
Rozpuszczalniki
Kwasy
Alkalia
Odczynniki fotograficzne
Srodkj ochrony roślin I II klasy tokswzności (bardzo

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 09-05-23 15:36
 • Czas udostępnienia: 09-05-23 15:36

Historia zmian

9120 Modyfikacja Rejestr Działalności Regulowanej z 23-11-2023 09:23:24 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9119 Modyfikacja Rejestr Działalności Regulowanej z 23-11-2023 09:23:22 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4886 Modyfikacja Rejestr Działalności Regulowanej z 24-07-2023 10:15:05 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
59 Modyfikacja Rejestr Działalności Regulowanej z 10-05-2023 12:52:18 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
57 Dodanie Rejestr Działalności Regulowanej z 09-05-2023 15:36:50 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2