W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzone zostały nowe wytyczne dotyczące segregacji odpadów, które obligują do odrębnego zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i odpadów biodegradowalnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Rzekuń:

1. Papier - pojemnik/worek niebieski z napisem „Papier”– odbierany raz na dwa miesiące 
Wrzucamy:
* opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
* ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

2. Szkło - pojemnik/worek zielony z napisem „Szkło” - odbierane raz na dwa miesiące
Wrzucamy:
* butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
* ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

3. Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - odbierane raz w miesiącu
Wrzucamy:
* odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców oraz nie zawierają elektryki i elektroniki).
Nie wrzucamy:
* butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy  z napisem „Bio”– odbierane w okresie letnim tj. kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik raz na dwa tygodnie oraz w okresie zimowym tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień raz w miesiącu
Wrzucamy:
* odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
* kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Odpady biodegradowalne można składować we własnym kompostowniku, na terenie nieruchomości z przeznaczeniem wykorzystania we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą składować odpadów biodegradowalnych we własnym kompostowniku, przekażą pisemną informację do Urzędu Gminy w Rzekuniu w celu objęcia nieruchomości systemem odbioru odpadów biodegradowalnych.

5. Popiół - pojemnik/worek szary  z napisem „Popiół” - odbierany raz w miesiącu w okresie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, w późniejszym okresie raz na dwa miesiące

Wrzucamy:
* popiół ze spalania materiałów opałowych np. węgla, drewna, brykietu, ekogroszku, pelletu, koksu.
Nie wrzucamy:
*gorącego popiołu

6. Odpady komunalne zmieszane – odbierane raz na dwa tygodnie w okresie letnim tj. kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik oraz dwa razy w miesiącu w okresie zimowym tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień.
* pozostałe odpady, których już nie da rady wyselekcjonować oprócz niebezpiecznych należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

7. Odpady Wielkogabarytowe – odbierane nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK w nieograniczonej ilości
Odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Takie przedmioty można – i należy – zdemontować, by oddzielić części przydatne do dalszego przetworzenia (np. części metalowe, plastikowe), a także po to, by usunąć elementy niebezpieczne.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi itp.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK w nieograniczonej ilości

Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem jest zobowiązany wystawić pojemniki/worek do gromadzenia odpadów przed nieruchomość do godziny 7.00 tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.


    Mieszkańcy gm. Rzekuń legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Komunalna 6, 07-410 Ostrołęka. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK od osób indywidualnych:

- przeterminowane pestycydy (środki ochrony roślin),

- chemikalia (oleje odpadowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne), rozpuszczalniki, kwasy alkalia odczynniki fotograficzne, oleje i tłuszcze, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,

- detergenty (środki czyszczące), detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV, AGD) jak np.: pralki, lodówki, telewizory, radia, suszarki, zabawki, itp.,

- lampy fluorescencyjne,

- odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie (do 1 m3): odpady gruzu betonowego, gruz ceglany, glazura, terakota, ceramika łazienkowa (bez wełny mineralnej, papy, styropianu itp.),

- zużyte opony (w ilości do 4 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 26-04-23 13:21
 • Czas udostępnienia: 26-04-23 13:21

Historia zmian

55 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 09-05-2023 15:25:17 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
53 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 09-05-2023 15:06:29 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
52 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 09-05-2023 14:59:06 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
51 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 09-05-2023 14:54:44 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
49 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 09-05-2023 14:30:52 dokonane przez Anna Malinowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Kategoria
 3. Autor
 4. Data modyfikacji
 5. Autor modyfikacji
2 Modyfikacja Zasady segregacji odpadów komunalnych z 26-04-2023 13:22:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2