Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Tradycje około Bożonarodzeniowe na wsi mazowieckiej".


Załączniki:

Ogloszenie.pdf

. Gminy Rzekuń
Rzekuń, 23 listopada 2023 r.
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
pn. "Tradycje około Bożonarodzeniowe na wsi mazowieckiej”
Koło Łowieckie nr 1 "Dzik' z siedzibą w Czarnowcu, złożyło ofertę na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. "Tradycje Około
Bożonarodzeniowe na wsi mazowieckiej” w trybie pozakonkursowym tzw. "małe granty”
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r., poz. 571).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. podmiot, na art. 19a ustawy
• zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Uwagi do oferty można zgłaszać, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, w formie pisemnej
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Bartosz Podolak

Oferta_Kola_Lowieckiego_Dzik.pdf

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Agata Rybicka
 • Wprowadził(a): Agata Rybicka
 • Czas wytworzenia: 23-11-23 13:27
 • Czas udostępnienia: 23-11-23 13:27

Historia zmian

9123 Modyfikacja Ogłoszenie z 23-11-2023 14:10:59 dokonane przez Agata Rybicka
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9122 Dodanie Ogłoszenie z 23-11-2023 14:07:33 dokonane przez Agata Rybicka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2