Załączniki:

Ogloszenie.pdf

Wójt Gminy Rzekuń
Rzekuń, 08 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
pn. "Warsztaty Świateczne”
Koło Gospodyń Wiejskich Czarna Owca w Czarnowcu, złożyła ofertę na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. "Warsztaty
Świateczne” w trybie pozakonkursowym tzw. "małe granty” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r., poz.
571).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww.podmiot, na podstawie art. 19a ustawy
zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.
Uwagi do oferty można zgłaszać, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, w formie pisemnej w
Urzędzie Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Wójt Gminy

Oferta_KGW_Czarna_Owca_w_Czarnowcu.pdf

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Agata Rybicka
 • Wprowadził(a): Agata Rybicka
 • Czas wytworzenia: 08-12-23 12:04
 • Czas udostępnienia: 08-12-23 12:04

Historia zmian

9167 Dodanie Ogłoszenie z 08-12-2023 12:09:51 dokonane przez Agata Rybicka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2