Podanie w sprawie zmiany adresu można złożyć tradycyjnie w formie papierowej po odręcznym podpisie wnoszącego w Urzędzie Gminy a także przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń. Również jest możliwość zmiany danych osobowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wniesienie podania w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 07-06-23 12:42
 • Czas udostępnienia: 07-06-23 12:42

Historia zmian

2070 Modyfikacja Jak można zmienić adres do korespondencji? z 12-06-2023 08:31:37 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
2010 Dodanie Jak można zmienić adres do korespondencji? z 07-06-2023 12:44:27 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2