• Decyzję w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego organ podatkowy może wydać tylko wówczas, gdy zostaną wskazane właściwe Strony postępowania – spadkobiercy/spadkobierca po osobie zmarłej (decyzja nie może być wydana na osobę zmarłą). Tym samym po śmierci podatnika nie wydawane są decyzje podatkowe i nie generują się zaległości.
 • Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek, tzn. wstępuje w należące do spadku prawa i obowiązki.
 • Art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy. Ważne: zaległości podatkowe muszą istnieć w momencie śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku), czyli w dacie powstania odpowiedzialności spadkobiercy.
 • Aby potencjalny spadkobierca mógł świadomie podjąć decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, organ podatkowy na jego wniosek, pod warunkiem że uprawdopodobni on, że może być spadkobiercą, wydaje mu zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy, za które spadkobierca może ponosić odpowiedzialność (art. 306f § 1 Ordynacji podatkowej).
 • Jeśli formalnie zostali ustanowieni już spadkobiercy - uzyskany jest akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku, to zastosowanie ma procedura jak przy zgłoszeniu nowej nieruchomości do opodatkowania – wówczas decyzję zostaną wydane na nowych właścicieli nieruchomości.
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 07-06-23 12:52
 • Czas udostępnienia: 07-06-23 12:52

Historia zmian

4577 Modyfikacja Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 05-07-2023 13:46:34 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4576 Modyfikacja Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 05-07-2023 13:43:51 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Alias
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
4575 Modyfikacja Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 05-07-2023 13:39:36 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
2022 Modyfikacja Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 07-06-2023 12:58:08 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
2021 Modyfikacja Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 07-06-2023 12:56:42 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
2019 Dodanie Jak uzyskać informacje o wysokości podatku osoby zmarłej? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości. z 07-06-2023 12:54:27 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2