Terminy i sposoby płatności podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości - osoby fizyczne

 • w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
 • przelewem lub gotówką w kasie na indywidualny numer rachunku bankowego,
 • lub u inkasenta (sołtysa wsi).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości - osoby prawne

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego,

 Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

 • Podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 12:08
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 12:08

Historia zmian

1956 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 15:04:07 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1955 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 15:03:11 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1951 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:58:13 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1950 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:56:13 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1949 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:55:30 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1948 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:49:29 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1947 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:47:49 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1946 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 14:39:52 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
1919 Modyfikacja Terminy płatności z 06-06-2023 12:08:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2