Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2012 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

wykaz_umorzen_ulg_i_odroczen_w_2012_r.pdf

WYKAZ UMORZF.Ń, Ul .G, ODROCZF.Ń 1 ,OiF.Ń NA RATY W 2012 ROKU
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37: art 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U _ z 2009 r. Nr 157: Wójt Gminy Rzekuń podaje do
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej: którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg: odroczeń lub
rozłożono na raty w roku 2012 w przewyższającej 500:00 zł ze u*azaniem wysokości
umorzony:h kwot i przyczyn umorzenia _
Kwota umorzenia, ulgi,
Nazwisko i imię (nazwa) Przyczyna um orzenia, ulgi,
Lp.
podatnika
odroczenia, rozłożenia na raty
odroczenia, rozłożenia na raty
(zł)
2.
3.
5.
6.
7
Deptuła Ryszard
Smoliński Mateusz
Smoliński Łukasz
Szwed Barbara i
Waldemar
Zaręba Leszek
Wrzosek Wiesław
Zofia
Ważny interes podatnika
N ie dotyczy
N ie dotyczy
N ie dotyczy
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
Ważny interes podatnika
1 843:50
1 725:15
1 624:70
1 217:53
704:00
648:00
571:00

 

 

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Jaworska
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 26-06-23 15:35
 • Czas udostępnienia: 26-06-23 15:35

Historia zmian

4470 Dodanie Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2012 r. z 26-06-2023 15:37:04 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2