Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2012 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 

wykaz_umorzen_ulg_i_odroczen_w_2013_r.pdf

URZ D GMINY
:ekuniľ
07411 Rzekuh. ul. KcțciusZki33
tal. 29.761-73-01
mazcnme-ckie
WYKAZ UMORZEŃ. ULG. ODROCZEŃ 1 ROZŁOŻEŃ NA RATY W 2013 ROKU
Wykonując wynikający z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i Opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na
raty w roku 2013 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorznnych kwot
1 przyczyn umorzenia.
L
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwisko i imię
(nazwa) podatnika
Wój cieka
Mirosława
Dobkowski
Krzysztof
Skowroński Jerzy i
Krystyna
Szabłowski Marek
Truszkowska
Gabriela
„Zielony Zakątek”
Pińkowski
Sp. Jawna
Rodzaj ulgi
ulga z tyt. nabycia
umorzxme
Przyczyna umorzenia,
ulgi, odroczenia,
rozłożenia na raty
ważny interes podatnika
nie dotyczy
ważny interes
ważny interes podatnika
ważny interes
wo umorzema, ulgi,
odroczenia, rozłożenia
odroczenie terminu
ważny interes podatnika
płatności
mgr
na raty
2 545,80
989,45
1 294,00
994, 80
1 551,00
4 335,20
anis aw God
na

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Stanisław Godzina
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 26-06-23 15:37
 • Czas udostępnienia: 26-06-23 15:37

Historia zmian

4489 Modyfikacja Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2013 r. z 27-06-2023 10:51:32 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
4472 Dodanie Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2013 r. z 26-06-2023 15:38:46 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2