Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270) Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2023 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.umorzenia_2023.pdf

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Rzekuń, 09.05.2024
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2023 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (podstawa prawna:ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych art. 37 ust.l, pkt 2 lit. f Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami):
Podatek Od środków transportowych
2.
Rodzaj ulgi
Umorzenie
Umorzenie
Rodzaj ulgi
Umorzenie
Firmą (nazwę)/ imię
beneficjenta pomocy
linowiecki Wiesław
obert Drzyzguła
Przyczyna ulgi
z urzędu
Ważny interes
podatnika
Podatek od nieruchomości
Firma (nazwę)/ imię
beneficjenta pomocy
linowiecki Wesław
Przyczyna ulgi
z urzędu
Kwota
78 692,58
4 784,00
Kwota
5 890,00
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Bałazy
 • Wprowadził(a): Katarzyna Bałazy
 • Czas wytworzenia: 21-05-24 14:53
 • Czas udostępnienia: 21-05-24 14:53

Historia zmian

12260 Modyfikacja Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2023 r. z 21-05-2024 15:07:34 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12259 Modyfikacja Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2023 r. z 21-05-2024 15:06:33 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12258 Modyfikacja Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2023 r. z 21-05-2024 15:05:08 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12257 Modyfikacja Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2023 r. z 21-05-2024 15:03:59 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12256 Dodanie Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2023 r. z 21-05-2024 15:02:57 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2