Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Wniosek należy złożyć do 15 października 2023 r.

Aplikacja dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).
Warunkiem zgłoszenia szkody jest objęcie danej uprawy zagrożeniem wystąpienia suszy w systemie monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez IUNG Puławy. Szczegółowe informacje o zakresie wystąpienia zjawiska suszy udostępnione są pod adresem:  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1415102

Złożenie wniosku w aplikacji publicznej wymaga posiadania profilu zaufanego.

Aplikacja pozostaje podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, żeby komisja gminna oszacowała straty w wyniku przeprowadzonej lustracji na miejscu, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rzekuń. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania do dnia 15 września 2023 roku, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane! 

Uwaga! Szacunki dokonane przez komisję gminną nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym, tj. 2023.

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia, konieczne jest zgłoszenie w aplikacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia możliwość oszacowania strat przez aplikację również po zbiorach upraw. 

Podstawą otrzymania pomocy publicznej będzie załącznik w postaci protokołu, który zostanie wygenerowany tylko w aplikacji suszowej.

Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_wyniku_wystapienia_suszy_rolniczej.pdf

i lub YiEdziby prod—ă
i lub p-xd.ta
kontaktov.*O
prod—a
Wniosek o oszacowanie szkn w wyniku suszy rolniczej
Okres wystąpienia zjawiska suszy:
Dzień zgłoszenia szkffly w odpowiednim miejscowo urzędzie gminy/miasta:
Informuję, że wniosek o oszacowanie szkód złożyłem również do następujących gmin:
a) gmina
b) gmina
c) gmma
w województwie
w województwie
w województwie
Największą część użytków rolnych gospodarstwa (grunty własne i użytkowe)
gmin w których wystąpiły szkody położona jest w gminie
Wyrażam zgodę na dołączenie do wniosku o oszacowanie szkód kserokopii wniosku o
płatności w ramach wsparcia złożonego do Agencii Restrukturvzacii i
Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym: jako załącznika w celu identyfikacji
upraw rolnych: w których wystąpiły szkody na terenie mojego gospodarstwa i dla których
wykazałem
lub wykaże straty w aplikacji publicznej
(miejscowość, data: czytelny podpis rolnika
składającego wniosek)
w "zględu położuie

Uprawa' działka
Zgłaszam szkMly w uprawach wymienionych poniżej:
komisję nie będzie
Nazwa gminy, w której położona jest
P owłerzchnia użytków
rolnych (do dwóch miejsc
prz ecinku)
(miejscowość, data: czytelny rolnika
składającego wniosek)
Oświadczam, że nie dokonam likwidacji ani zbioru upraury do czasu przeprowadzenia przez
komisję powołaną przez wojewdę lustracji na miejscu wystąpienia szkód: przy czym
w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne: powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych
jako Środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w ow)cach: tj. plonie) do czasu
przeprowadzenia drugiego szacowania w terminie ustalonym przez komisję po płenvszym
oszacowaniu szkód
(miejscowość, data: czytelny podpis rolnika
składającego wniosek)
Świadomy karnej wynikającej z alt. 297 Kodeksu karnego oświadczam:
że powyższe dane zgodnie ze stanem faktycznym.
(miejscowość: data: czytelny podpis rolnika
składającego wniosek)
sie P
22 695
lub plcm
ny=y inžpektx

22 695 80
6 I pkt RODO). rulincj2
ych z komisji do
w i godukzji
Rady MiLiytzÓu z 27 2015 i ruLimj2
i z 2015 pz lî7. z
6 I lit Rom kłam
do PdmioȚ Lie
Lub którymi
które
CkZE
do ich
o lub
P Mz_nie jest
P jut
do nyk.ia
ot.•gzku z
i z dniu m.zku
takich pz

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Majewski
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 07-08-23 14:26
 • Czas udostępnienia: 07-08-23 14:26

Historia zmian

9030 Modyfikacja Zgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą z 27-10-2023 11:05:49 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Obrazy
8265 Modyfikacja Zgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą z 09-08-2023 09:56:39 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8264 Modyfikacja Zgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą z 09-08-2023 09:56:07 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8235 Dodanie Zgłaszanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą z 07-08-2023 14:32:14 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Obrazy
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2