Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_sejm_18.pdf
  OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
  z dnia 20 września 2023 r.
  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Na afi_ 221 1 ustavvy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.
  1277 i 2418 oraz z 2023 r _ poz 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach podaje do wiadomości
  publicznej informację o listach kandydatów na zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 18 w
  uyborach do Sejmu Polskiej zarządzonych na dzień 15 paźdzłemika 2023 r.
  Jednocześnie: zgodnie z alt. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
  2023 r. poz. 342), zwanej dalej „powołaną ustawą": Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach podaje treść
  oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego pracy i służby w organach bezpieczeństwa
  państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lirna 1990 r.
  Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  POLAK Monika Maria: pedagog zarn. Siedlce, nie należy do partii politycznej
  CIUHAK Marek Piotr: ekonomista: zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
  MIKULAK Przemysław: rolnik: zam. Wólka Rakowska: członek partii: Czwarta
  Rzeczypospolita Polska
  UZIĘBLO Bożena: nauczyciel: zam. Siedlce: nie należy do partii politycznej
  CZYZ Maciej, kieroqca: zam. Sulejówek: nie należy do partii politycznej
  GRZEGORCZYK Adrian Mateusz: politolog: zam. Porządzie, nie należy do partii
  politycznej
  STRUS Paulina: inžymer rolnictwa: zam. Kożuchówek: nie należy do partii
  PODLASIN Dominik, analityk finansowy, zarn. Różan, nie należy do partii
  ZACH Adam: rolnik: zam. Ostrów Mazoxviecka: nie należy do partii politycznej
  GAMDZIK Karolina, psycholog: zarn_ Siedlce: nie należy do partii politycznej
  ZYRA Karol, przedsiębiorca, zarn. Orzoł: nie należy do partii politycznej
  OLKOWSKI Norbert: programista: zam. Laski, nie należy do partii politycznej
  SYGDZIAK Aleksandra: nauczyciel: zarn_ Wyszków: nie należy do partii politycznej
  LENDZION Marek: pracownik ochrony: zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
  URBAN Bartosz: technik ogrodnik: zam. Siedlce: nie należy do partii politycznej
  ZACH-KEDZIERSKA Justyna Kamila, ekonomista: zam. Niemiry: nie należy do partii
  politycznej
  ZAKRZEWSKI Paweł Przemysław: doradca klienta: zam. Zaręby Kościelne: nie należy
  do partii politycznej
  ORŁOWSKI Sławomir: przedsiębiorca: zam. Maków Mazowiecki, nie należy do partii
  p o litycznej
  OLSZEWSKA-SZULKOWSKA Mariola Ewa: prawnik: zam. Zabrodzie: nie należy do
  partii politycznej
  KACZOROWSKI Kamil: przedsiębiorca: zam. Ostrów Mazowiecka: nie należy do partii
  politycznej
  BURKIEWICZ Katarzyna Małgorzata, przedsiębiorca: zarn_ Ostrów Mazowiecka, nie
  należy do partii politycznej
  RYS Andrzej Paweł: specjalista ds. bhp: zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
  Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  SAMCKI Marek Wacław, rolnik: zam. Sawice Dwór: członek panii: Polskie Stronnictwo
  Ludowe
  CWALINA-SLIWOWSKA Zaneta, pedagog: zam. Ostrołęka: członek partii: Polska 2050
  Szymona Hołowni
  JASTRZĘBSKI Stanisław: przedstawiciel władzy samorządowej: zam. Rybienko Leśne:
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  TUREK Paweł: kierownik regionalny: zam. Rybienko Nowe: członek partii- Polska 2050
  Szymona Hołowni
  DEPTUŁA Zbigniew Roman: przedstawiciel władzy samorządowej: zam. Smr1*-DwÓr,
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  GROTKOWSKI Sylwester Rajmund, ekonomista: zam. Jasiorówka: członek paltii
  Polska 2050 Szymona Hołowni
  KOWALCZYK Rafał Józef, rolnik, zam. Wąsewo: członek partii: Polskie
  Ludowe
  TRELĄ Halina Elżbieta, nauczyciel: zam. Maków Mazowiecki, nie należy do partii
  politycznej: popierarła przez: Polska 2050 Szymona Hołowni
  STOPA Dariusz Zbigniew: uryžszy urzędnik samorządowy: zam. Stok Lacki-Folwark2
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  GINTER Krzysztof Jan: rolnik: zam. Siedlce: członek partii: Polska 2050 Szymona
  Hołowni
  POSTEK Michał: urzędnik: zam. członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  BOGUCKA Maria Ewa: psycholog: zam. Sulejówek, nie należy do partii politycznej:
  popierarła przez: Polska 2050 Szymona Hołowni
  MICHALUK Michał: sadownik: zarn_ Lipno: nie należy do partii politycznej
  GŁUCHOWSKI Jarosław: kierowca: zarn_ Sulejówek: nie należy do partii politycznej:
  popierany przez: Polska 2050 Szymona Hołowni
  GAJDA Robert Andrzej: lekarz - specjalista kariologii: zam. Kacice, nie należy do partii
  politycznej
  WOJCIECHOWSKI Bohdan, fotograf: zam. Warszawa: nie należy do partii politycznej:
  popierany przez: Polska 2050 Szymona Hołowni
  NALEM'KA Kamil: Łvyžszy urzędnik samorządovvy: zam. Mińsk Mazowiecki: członek
  partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  TYSKIEMCZ Katarzyna: opiekun medyczny: zam. Pułtusk: członek partii: Polska 2050
  Szymona Hołowni
  PASTERNAK Beata: specjalista administracji publicznej: zarn_ Głosków, członek partił-
  Polskie Stronnictwo Ludowe
  Anna: politolog: zam. Warszawa: nie należy do paltii
  popierarła przez: Polska 2050 Szymona Hołowni
  CZYZ Dorota, nauczyciel: zarn_ Ostrołęka: nie należy do partii politycznej
  ZEMBROWSKA Justyna, specjalista ds. ftanduszy: zam. Nowe łganie:
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  CHCIAŁOWSKI Marek: •,vyžszy urzędnik samorządowy: zam. Sulbiny, członek paltii
  Polskie Stronnictwo Ludowe
  ORZEŁOWSKA Iwona Maria: pedagog: zam. Siedlce: członek partii: Polska 2050
  Szymona Hołowni
  Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA Maria Magdalena: nauczyciel, zam. Ostrołęka: nie
  należy do partii politycznej
  KARDACZ Tomasz Robert: rolnik, zarn. Łosice: członek partii: Nou•a Lewłca
  Maciej: menedżer: zarn_ Siedlce: członek partii: Lewica Razem
  ZALEWSKA Anna Aldona: pracownik administracji publicznej: zam. Rząśnik
  \Vłościański: nie należy do partii politycznej
  PIASECKA Anna: przedstawicielka medyczna: zam. Siedlce: członek partii: Nowa Lewica
  TROC Karol: nauczyciel, zam. Siedlce, członek partii- Nowa Leu•ica

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  KOMOR Radosław: inž_ przestrzennej zam. Przyjmy, członek partii- Nowa
  Lewica
  ZYGMUNT Beata: nauczyciel: zam. Różan: nie należy do partii politycznej
  WOJCIULEMCZ Barbara, nauczyciel: zam. Myszyniec: nie należy do partii politycznej
  MUCHA Dominik: kierowca zawodowy: zarn_ Ganvolin: nie należy do partii politycznej
  MIENIEWSKI Daniel: przedsiębiorca: zam. Warszaxva: nie należy do partii
  SWIERCZEWSKA Natalia Magdalena: psycholog: zam. Chodów: członek partii: Lewica
  Razem
  ZEBROWSKI Olaf: student: zam. Warszawa, członek partii: Nowa Leu•ica
  Monika Magdalena, przedsiębiorca, zam. Jeżewo, członek partii: Nowa
  Lewica
  MATUSZEWSKA-KULIK Natalia Anna: specjalista do spraw komunikacji społecznej:
  zam. Ostrołęka: nie należy do partii politycznej
  MISZTA Bartosz Filip: recepcjonista: zam. Chyżyny: członek partii : Lewica Razem
  OWSIANKA Danuta Bogusława, ekonomista: zam. Wyszków, nie należy do partii
  politycznej
  CZEKANOWSKA-MIKICINSKA Barbara Teresa, pracownik umysłowy, zam.
  Warszawa: członek partii- Polska Partia SŔalistyczna
  WISNIEWSKI Robert: rolnik, zam. Łyse: nie należy do partii politycznej
  KORPETT A Agata Maria, asystent szkolenioqca planowego: zam. Stary Zambrzyków:
  nie należy do partii politycznej
  MALEWICZ Janusz: emeryt: zam. Siedlce: członek partii: Nou•a Lewłca:
  złożył następujące oświadczenie: pracowałem, służbę w organach bezpieczeństwa
  państwa w rozumieniu przepłsów powołanej ustaŁvy
  MROZ Magdalena, kosmetolog: zarn_ Łęg Przedmiejski, nie należy do partii
  KOLODZIEJCZYK Krzysztof: emeryt: zam. Komorowo: członek partii: Nowa Lewica
  KUTNER Julian Jakub: nauczyciel: zam. Wyrzyki: nie należy do partii politycznej
  Lista nr 4 - KW PRAWO 1 SPRAWIEDLIWOSC
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  KOC Maria Zofia: etnograf: zam. Węgrów, członek partii: Prawo i SprawiedliuoŚĆ
  TCHORZEWSKI Krzysztof Józef: inżynier elektryk, zam. Siedlce: członek partii- Prawo i
  Sprawiedliwoś Ć
  KOWALCZYK Henryk: polityk: zam. Golądkowo, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
  CIESLIKOWSKI Jacek Marcin: pracownik biurowy: zam. Warszawa: członek partii:
  Prawo i Sprawiedliwość
  CZARTORYSKI Arkadiusz, nauczyciel, zam. Ostrołęka, członek partii: Pania
  Republikańska
  WOZNIAK Grzegorz Adam, geograf, zam. Trąbki: członek partii: Prauo i Sprawiedliwość
  KUROWSKA Iwona Teresa: polityk: zam. Garwolin: członek partii: Prawo i
  Sprawiedliwoś Ć
  GRABOWSKI Marcin: nauczyciel: zam. Ostrołęka: członek partii: Prawo i
  Sprawiedliwoś Ć
  BALA Joanna, politolog: zam. Zazdrość: członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
  KUCZMIEROWSKI Michał Paweł: menedżer: zarn_ Warszawa: nie należy do partii
  politycznej
  GORAS Michał Tadeusz: menedżer: zam. Mińsk Mazowiecki: nie należy do partii
  p o litycznej
  KASZUBA Anna: ekonomistka: zam. Sokółka: członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
  WALICKI Mirosław Marek: urzędnik: zam. Lipówki: członek partii: Prmxo i
  Sprawiedliwoś Ć
  SADOWSKA Elżbieta Janina: geodeta: zam. Sokołów Podlaski: członek partii: Prawo i
  Sprawiedliwoś Ć
  SAKOMCZ Kacper Krzysztof: pracownik administracji rządowej: zam. Sulejówek:
  członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 06-10-23 13:06
 • Czas udostępnienia: 06-10-23 13:06

Historia zmian

8935 Modyfikacja Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 06-10-2023 13:13:16 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8934 Dodanie Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 06-10-2023 13:12:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2