Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022:

Treść planu po aktualizacji: Plan_post__powa_____aktualiacja_25.07.2022.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2022 nr 2022/BZP 00049832/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu nr 2022,'BZP 0<1249832/03.'p)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja Planu
Przewidw,any tryb procedura
Przedmiot zamówienia
udzielenia
Orientacyjna warto"
zamówi eniaS
345 000,00 PLN
100 PLN
1 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe t
nforn-.acia na temat
aktual i'
Rozbudowa modernizacja
gn in h Siec i wodacągowych
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
1.1.2
Czarncnsncu
Budowa kanalizacji sanitarnej w
1.1.3
Dzbeninie
Zamówienie udzielane jest w trybie
na podstawie: art 275
pkt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest w trybie
podstawcnvyrn na pcdstawie: art 275
pkt 2 ustawy
In I kwartał
Inl kwartał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie strategiczne
{zielone. społeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za StrategiCZfW
(zielone,
zmiana pozyCJi
NIE
Zamówienie
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Za rNiwienie za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.8
Przewidywany tryb alt") procedura
Przedmiot
udzielenia
udzielane jest w trybie
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
na art. 275
Rzekuniu
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
Budowa kanalizacji sanitarnej w
podstawcnvyrn na pcdstawie: art 275
Laskcwcu i Teodorowie
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
Budowa kanalizacji sanitarnej w
na podstawie: art 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
Stacji uzdatniania vndy
podstawcnvyrn na pc•dstawie; art. 275
Dzbeninie
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
zamówienia 5
580 PLN
250 PLN
570 000,00 PLN
2 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
Inl kwartał
11 kwartał
I nformacje dodatkowe
Mormacia na temat
aktual i'
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za nwaienie strategiczne
(zielone,
zmiana pozyCJi
NIE
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla M-Šp:
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjne): NIE
za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
innowacyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠP,
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjne): NIE
Za za gtrzgżorWž
Charakter zamŕmienia:


Treść planu: Plan_postepowa___na_rok_2022_08022022.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2022 nr 2022/BZP 00049832/01F
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Puwcznych: w dniu 1.. J nr ..l)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja Planu
1.1.2
1.1.3
Przewidw,any tryb procedura
Przedmiot zamówienia
udzielenia
Orientacyjna warto"
zamówi eniaS
345 000,00 PLN
655 OOO,OO PLN
810 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe t
nforn-.acia na temat
aktual i'
Rozbudowa modernizacja
gn in h Siec i wodacągowych
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Czarncnsncu
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Dzbeninie
Zamówienie udzielane jest w trybie
na podstawie: art 275
pkt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest w trybie
podstawcnvyrn na pcdstawie: art 275
pkt 2 ustawy
In I kwartał
Inl kwartał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie strategiczne
{zielone. społeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za StrategiCZfW
(zielone,
NIE
Zamówienie
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Za rNiwienie za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Przewidywany tryb alt") procedura
Przedmiot
udzielenia
Orientacyjna wartość
zamówienia 5
345 OOO,OO PLN
250 PLN
570 000,00 PLN
445 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
Inl kwartał
11 kwartał
I nformacje dodatkowe
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za nwaienie strategiczne
(zielone,
NIE
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla M-Šp:
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjne): NIE
za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
innowacyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠP,
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjne): NIE
Za za gtrzgżorWž
Charakter zamŕmienia:
Mormacia na temat
aktual i'
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Rzekuniu
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Laskcwcu i Teodorowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Tobolicach
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcnvyrn na pcdstawie: art 275
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
na podstawie: art 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcnvyrn na pc•dstawie; art. 275
pkt 2 ustawy


 • Czas wytworzenia: 20-04-24 12:22
 • Czas udostępnienia: 20-04-24 12:22

Historia zmian

2661 Dodanie Plan postępowań na rok 2022 z 19-06-2023 09:51:41 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2