Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023:

Treść planu: 2023_BZP_00098375_01_P.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2023 nr 2023/BZP 00098375/01F
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Puwcznych: w dniu 1.. J nr ..l)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Przedmiot zamówienia
Przebudcnva ul. Armii Krajwŕej w
Rzekuni u
Budowa Swigtlicy Wiejskiej w msc
Budowa 'wietlicy Wiejskiej w
tryb procedura
Zamf%ienie udzielane jest trybie
podstawcm•yrn na podstawie: art 275
pkt 2 ustany
Zamć•aienie udzielane jest trybie
podstawowym na p•cdgtawie: art. 275
pkt 2 ustaw,'
Zamówienie udzielane jest w trybie
Orientacyjna wartość
4 PLN
000 000,00 PLN
900 ooom PLN
ooom PLN
6 000 000,00 PLN
260 mo,oo PLN
470 ooom PLN
1 PLN
240 ooom PLN
Przewiď,wany termin wszczęcia
II kwartał
II kwartał
II' kwartał
III kwartał
III kwartał
III kwartał
Norma cie atkowe'
Charakter zamówienia:
klasyczne
Charakter zarnÓWienia:
klasyczne
Charakter zamówienia:
zaniemienia klasyczne
Charakter zamówienia:
klasyczne
Charakter zamówienia:
klasyczne
Charakter za rnówienia:
klasyczne
Charakter zamówienia:
zaniemienia klasyczne
Charakter zamame:nia:
zamówienia klasyczne
Charakter zamówienia:
klasyczne
Informacja na temat
aktualizacji 8
przytLAîch Starych w ramach zadania
ma podstawie: art. 275
inwestycyłnega pn: integracji
lokalnej w gm. Rzekuń"
ZagaspMarcwanie terenu
miejscowości Kamianka. gmina
Budcnva sali w Orwęczy, wraz z
istni ejacej
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
C za rncnw2.a
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Dzbeninie
pkt 2 ustawy
Zatrwaienie udzielane jest trybie
podstawowym na podstawie: art 275
pkt 2 ustawy
Zamć•aienie udzielane jest trybie
podstawowym na p•cdgtawie: art. 275
pkt 2 u stany
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na art. 275
pkt 2 ustaw,'
Zarn€%ienie udzielane jest w trybie
ma pcastawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zarnrmienie udzielane jest w trybie
ma pcastawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zatrwaienie udzielane jest trybie
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
podstawowym na podstawie: art 275
uli
pkt 2 ustaw,'
D
o
W
y

Pozycja
Plan u
12.1
13.1
Przedmiot
Zakup dostawa autobusu
Zakup dostawa wozu strażackiega
Zagospodarowanie, transport
odgadł"" komunalnych z terenu
Gminy Rzekuń
PrzewkMvany tryb albo procedura
Zarn€%ienie udzielane jest w trybie
275
pkt 2 ustaw,'
Zamówienie udzielane jest w trybie
pcxlstawcm•ym ma podstawie
: aft 275
pkt 2 ustawy
Zarnrmienie udzielane jest w trybie
ma podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
365 OOO,OO PLN
ooom PLN
s
2 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
II kwartał
IV kwartał
IV kwartał
nforma
Charakter zarnÓWienia:
klasyczne
Charakter zamówienia:
zaniemienia klasyczne
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacja na temat
aktualizacji g


 • Czas wytworzenia: 20-04-24 11:51
 • Czas udostępnienia: 20-04-24 11:51

Historia zmian

2662 Dodanie Plan postępowań na rok 2023 z 19-06-2023 09:51:41 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2