Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:

Plan zamówień publicznych aktualizacja: Plan_zam__wie___29.09.2021.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2021 nr 2021/BZP 00008129/05/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu n,' 51Sr 'BZP 1 1112r59/13vy
Nazwa: Gmina Rzekuń
M,' es: Kcv'ciuszki 43
Miejscowośd: Rzekuń
Strony netowej •
4dres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 17-3rr
Numer telefonu
Krajcm•y nume identyfikacyjny:2 0722r 4r 759
Kraj: polska
21 70
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
r.r.3
przedmiot zamówienia
Rozbudowa modernizacja
gminnych Siec WCdOCiąg•OWYCh i
izaCyjnyCh
Budowa kanalizacji sanitSnej w
Budowa kanalizacji sanit*nej w
Fxzewid"ony ryb ocedura
Zamówienie udzielane jest w trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 204
p kt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 204
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest trybie
podstawowym na pcdstawie: art. 205
pkt 2 ustawy
orientacyjna wartok
zamówi eniaS
301 111,11 PL:
VI 111,11 PL;
r 111.11 PL:
przewidywany Wmin wszczęcia
Inî'macje dodatkowe 7
Informacja ma temat
aktual i'
II kwaltal
II kw*tał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie srałegiczme
{zielone. społeczne.
Zaniemienie zasrzeżone
Chał aktđ za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
(zielone,
Zamówienie zasrze20ne:
Ch*akter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za rNiwienie a tegiCzne
(zielone. sp•ałeczne.
Za rNiwienie
Ch*aktY zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
Plan u
r.r.7
Przedmiot
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Rzekuniu
przetnudcnva ul,Berna w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej
in5astruktu,ry technicznej
Przebudcnva dragi gminnej ozn. nr
geod 69) w Kzekuh z
uzup iem brakujACej
infrastruktury technicznej
przetnudcnva drogi gminnej nr
r 71 w Przytułach rywych
PrzewidYM'a.ny tryb albo procedura
udzieleni a za mówieni 4
udzielane jest w trybie
na art. 204
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
podstawcw.yrn na pcdstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 204
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcw,yrn na pc•dstawie; art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
zamówienia 5
321 111,11 PL;
611 111.11PL:
r64 111,11 PL:
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
II kwartał
III kwartał
11 kwartał
I nformacje dodatkowe
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Zamó"ienie strategiczne
(zielone,
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla M-Šp:
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjneN 'E
za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠP,
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjneN 'E
Za za gtrzgżorWž
Charakter zamŕmienia:
Informacja na temat
aktual i'


Plan zamówień publicznych aktualizacja: Plan_zam__wie___08072021.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2021 nr 2021/BZP 00008129/04/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu nr 2021,'BZP 00008129/03.'p)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
1.1.3
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa modernizacja
gminnych Siec WCdOCiąg•OWYCh i
izaCyjnyCh
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Czarnovsna.•
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Przewid"ony tryb procedura
Zamówienie udzielane jest w trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 745
pkt 7 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 745
pkt 7 ustawy
Zaniemienie udzielane jest trybie
podstawowym na pcdstawie: art. 775
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
000,00 PL:
AIO OOO,OO
1 450 PL:
Przewidywany termin wszczęcia
Inârmacje dodatkowe'
Informacja ma temat
aktual i'
II kwartał
II kwartał
II kwartał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie strategiczne
{zielone. społeczne.
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za StrategiCZfW
(zielone,
Zamówienie
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
Za rNiwienie za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
Plan u
1.1.4
1.1.2
1.1.6
1.14
Przedmiot
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Kzekuniu
przetnudcnva ul,Berna w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej
Przebudcnva dragi gminnej ozn. nr
geod 694 61/1 w Rzekuń z
uzup iem brakujACej
infrastruktury technicznej
przetnudcnva drogi gminnej nr
170 w Przytułach
PrzewidYM'a.ny tryb albo procedura
udzieleni a za mówieni 4
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 7 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
podstawcw.yrn na pcdstawie: art. 772
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 275
pkt 7 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcw,yrn na 742
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wart03±
zamówieniaS
OOO,OO
600 PĽ
16AOOO,OO PĽ
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
II kwartał
III kwartał
11 kwartał
I nfO doda tkOweÎ
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp•
Zamó"ienie strategiczne
(zielone,
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamameniaG
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla MŠPG
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjnej: 'E
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
Zaniemienie zastrzeżoneG
Charakter zamówienia'
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠPG
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjnej: 'E
Za za gtrzgżor'W:
Charakter zamameniaG
Informacja na temat
aktual i'


Plan zamówień publicznych aktualizacja: Plan_post__powa___aktualiacja_12.05.2021.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2021 nr 2021/BZP 00008129/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 'F04_2021 nr 2021,'BZP 00008129\02F)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
Przedmiot zamówienia
Przewid"ony tryb procedura
Zamówienie udzielane jest w trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 275
p kt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest trybie
podstawowym na pcdstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna warto"
zamówi eniaS
370 000,00 PLN
OOO,OO PLN
1 450 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe t
nforn-.acia na temat
aktual i'
Rozbudowa modernizacja
gminnych Siec WCdOCiąg•OWYCh i
izaCyjnyCh
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
1.1.2
Czarnovsna.•
Budowa kanalizacji sanitarnej w
1.1.3
II kwartał
II kwartał
II kwartał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie strategiczne
{zielone. społeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za StrategiCZfW
(zielone,
NIE
Zamówienie
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Za rNiwienie za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
Plan u
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Przedmiot
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Rzekuniu
przetnudcnva ul,Berna w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej
Przebudcnva dragi gminnej ozn. nr
geod 694 61/1 w Rzekuń z
uzup iem brakujACej
infrastruktury technicznej
przetnudcnva drogi gminnej nr
170 w Przytułach Ncmych
PrzewidYM'a.ny tryb albo procedura
udzieleni a za mówieni 4
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
podstawcw.yrn na pcdstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcw,yrn na pc•dstawie; art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
zamówienia 5
320 OOO,OO PLN
600 PLN
164 000,00 PLN
PLN
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
II kwartał
III kwartał
11 kwartał
I nformacje dodatkowe
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za nwaienie strategiczne
(zielone,
NIE
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla M-Šp:
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjne): NIE
za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
innowacyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠP,
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjne): NIE
Za za gtrzgżorWž
Charakter zamŕmienia:
Mormacia na temat
aktual i'


Plan zamówień publicznych aktualizacja: Plan_zam__wie_____aktualizacja_06.04.2021.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2021 nr 2021/BZP 00008129/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 17 _02_2021 nr 2021,'BZP 0000812901
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
Przedmiot zamówienia
Przewid"ony tryb procedura
Zamówienie udzielane jest w trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 275
p kt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest trybie
podstawowym na pcdstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna warto"
zamówienia
370 000,00 PLN
OOO,OO PLN
1 450 OOO,OO PLN
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe
nforn-.acia na temat
aktualizacji
Rozbudowa modernizacja
gminnych Siec WCdOCiąg•OWYCh i
izaCyjnyCh
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
1.1.2
Czarnovsna.•
Budowa kanalizacji sanitarnej w
1.1.3
II kwartał
II kwartał
II kwartał
ZanW"ienie jest
odpowiednie dla
Zan*mienie strategiczne
{zielone. społeczne.
inrKnvaCyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za StrategiCZfW
(zielone,
NIE
Zamówienie
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rNiwłenie jest
odpowiednie dla
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
zmiana pozycji
inrKnvaCyjne): NIE
Za rNiwienie za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
Plan u
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Przedmiot
Budowa kanalizacji Sanitarnej w
Rzekuniu
przetnudcnva ul,Berna w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej
Przebudcnva dragi gminnej ozn. nr
geod 694 61/1 w Rzekuń z
uzup iem brakujACej
infrastruktury technicznej
przetnudcnva drogi gminnej nr
170 w Przytułach Ncmych
PrzewidYM'a.ny tryb albo procedura
udzieleni a za mówieni *
udzielane jest w trybie
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
podstawcw.yrn na pcdstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
ptydgtawow•ym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest trybie
podstawcw,yrn na pc•dstawie; art. 275
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
320 PLN
600 PLN
164 000,00 PLN
PLN
Przewidywany termin wszczęcia
III kwartał
II kwartał
III kwartał
11 kwartał
dodatkowe
Mormacia na temat
aktualizacji" 3
Za rrtÓWienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Za nwaienie strategiczne
(zielone,
zmiana pozyCJi
NIE
Zamówienie zastrze20ne:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
Za rrxiwienie jest
dla M-Šp:
Za stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjne): NIE
za StrzeŻOrE
Charakter zamówienia:
Zamówienie jest
Cdpovhedr'ie dla
Zan*mienie strategiczne
(zielone,
innowacyjne): NIE
Zaniemienie zastrzeżone
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
jegł
dla MŠP,
Za StrategiCZfW
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjne): NIE
Za za gtrzgżorWž
Charakter zamŕmienia:


Treść: Plan_post__powa___o_udzielenie_zam__wie___na_rok_2021_1.pdf

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Agnieszka Chełstowska-Wierzba
 • Wprowadził(a): Agnieszka Chełstowska-Wierzba
 • Czas wytworzenia: 17-02-21 14:49
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 21:54

Historia zmian

2660 Dodanie Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z 19-06-2023 09:51:41 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2