Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024: 2024_BZP_00005118_01_P_-_wersja_1.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Publicznych w dniu 03.01.2024 nr 2024/BZP 000051181011P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 1.. J nr ..l)'
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: Kościuszki 33
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582141729
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 77
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' jednostka Sektora finansów publicznych jednostka Samorządu terytorialnego

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja
Plan u
Przewid"ony tryb albo procedura
Przedmiot za mówienia
Orientacyjna wartość
zamówi
4 4tx) 000,00 PLN
490 OOO,OO PLN
2 500 PLN
Przewidw,any termin wszczęcia
Informacje dodatkowe'
Informacja na temat
aktualizacji 8
Zamówienie udzielane jest w trybie
Przebudcnva ul. Armii Krajwŕej w
na podstawie: art. 275
Rzekuni u
pkt 2 ustawy
udzielane jest w trybie
Budowa OdnawialnyCh energii
1.1.2
w Gminie Rzekuń
i przebudowa dróg w
odcinku Słonecznej do ul.
1.1.3
Zorzy Wraz z infrastrukturą
techniczną rnSC, gm. Rzekuń
na art. 275
pkt 2 ustawy
Zaniemienie udzielane jest trybie
podstawowym na podstawie'. art. 275
pkt 2 ustawy
I kwarta'
II kwartał
jest
odpowiednie dla
Zanwaienie strategiczne
{zielone. społeczne.
inntnva•Cyjne): NIE
Zamł%ienie zastrzeżone:
Charakter za rnÓWionia:
k [ a syczne
i e nie jegł
Odpowiednie dla MSp:
NIE
Zamówienie zastrzeżone:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
jest
odpowiednie dla
Za nie stra
(zielone. sp•ałeczne.
inntnva•Cyjne): NIE
za Strzeżone;
Charakter zamówienia:
k [ a syczne

Pozycja
Plan u
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
PrzewidYM'a.ny tryb albo procedura
Remont i przetradffă•a dróg
udzielane jest w trybie
na art. 275
oraz Dzbenin wraz z niezbędną
pkt 2 ustawy
infrastrukturą
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
ZagaspMarcwanie terenu w msc.
podstawcw.yrn na podstawie'. art. 275
Kamianka Gmina Rzekuń
pkt 2 ustawy
Zamówienie udzielane jest trybie
Budowa gali W DMĘCZy
na p•txdgtawie: art. 275
wraz z przebLFdOwa istni*ej SZWY
pkt 2 ustawy
Zanxiwienie udzielane jest w trybie
Zagospodarowanie Szlak Ów
na pcastawie; art. 275
turystycznych w Gminie Rzekuń
pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość
zamówi
PLN
680 00000 PLN
6 5t:n 000,00 PLN
2 500 PLN
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe t
Informacja na temat
aktualizacji g
I kwarta
II kwartał
11 kwartał
i e nie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Zanwaienie strategiczne
(zielone,
NIE
Zanwaienie zastrzeżone:
Charakter zamŕmienia:
zanWMienia klasyczne
jest
dla MŠp:
Za nie stra
(zielone. sp•ałeczne.
innowacyjne): NIE
za Strzeżone;
Charakter zamówienia:
Zamć•aienie jest
Odpowiednie dla
Zanwaienie strategiczne
(zielone,
innowacyjne): NIE
Zamł%ienie zastrzeżone:
Charakter zamówienia:
zamłwe:nia klas)czne
Za mówi enie jegł
dla MŠp:
(zielone, SpoleCzne,
innowacyjne): NIE
Za r ndwienie za strzeżone:
Charakter zamŕmienia:

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Paulina Pietrzak
 • Wprowadził(a): Paulina Pietrzak
 • Czas wytworzenia: 08-01-24 14:27
 • Czas udostępnienia: 08-01-24 14:27

Historia zmian

9318 Modyfikacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 z 08-01-2024 14:28:14 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9317 Dodanie Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 z 08-01-2024 14:27:58 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2