,,PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU” 

Termin składania ofert / wniosków: 11.08.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 11.08.2023 r. godz. 10.30

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony  prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc08178b-2569-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gnłina
Rzekuń 11.08.2023 r.
Fpz.271.7.2023
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W dniu 11.08.2023 r. Zamawiający Gmina Rzekuń zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.) dokonał
otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: " Przebudowa ul. Armii Krajowej w
Rzekuniu "
Zamawiający informuje, że:
1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 4 400 000,00 PLN brutto.
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
1. MK sp. z o.o.
07-420 Kadzidło , Kuczyńskie 46
Cena brutto: 4 589 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych 00/100)
2. Budowa Dróg mgr Dawid Kamrat
07-410 Ostrołęka, ul. Ludwika Staniszewskiego 2A
Cena brutto: 5 381 077,75 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy
złotych 75/100)
3.Kamikop Kamil Barański
07-410 Ostrołęka , ul. Zniwna 15a
Cena brutto : 4 848 000,00 zł (słownie cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy
złotych 00/100)
4. Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka
07-410 Łazy, ul. Prosta 8
Cena brutto: 5 466 899,94 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100)
mgr n.
ds funduszy
i zamówień publicznych

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 28-07-23 08:07
 • Czas udostępnienia: 28-07-23 08:07

Historia zmian

8283 Modyfikacja Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu z 11-08-2023 12:41:05 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8282 Modyfikacja Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu z 11-08-2023 12:41:04 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7984 Modyfikacja Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu z 28-07-2023 08:12:52 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7983 Modyfikacja Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu z 28-07-2023 08:12:51 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7982 Dodanie Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu z 28-07-2023 08:09:59 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2