Zapraszamy do złożenia ofert na zadanie pn.: Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu – etap II.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

POLSKI
ŁAD
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYNÓW
Ks. Kr
BGK
Rzekuń. dn. 4.01.2024r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
DOTYCZY: zapytania Ofertowego nr 1/11/2023 z dnia 30.11.2023 r. na wykonanie ROBÓT
BUDOWLANYCH pn. „prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku
kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu — etap II dofinansowanych z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/8062/polskiLad.
Niniejszym zawiadamiam 0 wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego dotyczącego zadania pn. „prace ratunkowe związane z wymianq pokrycia dachowego
na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu — etap n.
1. W terminie na składanie ofert tj. do dnia 3 stycznia 2020. do godz. 9:00 wpłynęła jedna oferta:
Oferta nr 1- Usługi Remontowo-Budowlane i Handel Krzysztof Kosewski
ul. Pasterska 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Wartość oferty: 1.017.400,44 zł brutto
2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w kryterium cena.
Oferta nr 1 — 100 pkt
3. Informacja o Wykonawcach wykluczonych/odrzuconych ofertach.
W postępowaniu nie wykluczono Żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono Żadnej oferty.
4. Wybrano ofertę nr 1 złożonq przez Usługi Remontowo-BudowIane i Handel Krzysztof Kosewski,
ul. pasterska 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana Oferta nr 1 jest zgodna z treściq zapytania Ofertowego nr 1/11/2023
z dn. 30.11.2023r. i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena (100%). Wykonawca spełnił
warunki udziału w postępowaniu. Wykazał, Że posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym,osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w wymaganym
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Naj"vigtszego Sew-
PL Dî.411 Koiciu„ki 53
29
tel.îł•ax
NIP REGON 0400:16231
o
szt
rski

Treść zapytania: Zapytanie_ofertowe_pokrycie_dachowe_etap_II_30.11.2023.pdf

Załączniki: Zalaczniki.zip

Dokumentacja: Dokumentacja_Rzekun_-_caly_projekt.pdf Przedmiar_robot.pdf

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Paulina Pietrzak
 • Wprowadził(a): Paulina Pietrzak
 • Czas wytworzenia: 30-11-23 12:11
 • Czas udostępnienia: 30-11-23 12:11

Historia zmian

9469 Modyfikacja Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu z 15-01-2024 11:25:03 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9142 Modyfikacja Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu z 30-11-2023 12:39:31 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9141 Dodanie Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu z 30-11-2023 12:28:23 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2