Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na "Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń"

FPZ.271.2.33.2023_-_Zapytanie_cenowe.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zapytania_nr_FPZ.271.2.33.2023.pdf

Załącznik Nr 1 do zapytania nr FPZ.271.2.33.2023
z dnia 27 lipiec 2023 r.
Oferta dotycząca realizacji zadania pn. „Kastracja psów i kotów wraz z elektronicznym
znakowaniem zwierząt, należących do mieszkańców gminy Rzekuń"
l. Przedstawiam koszt jednostkowy usługi kastracji i elektronicznego znakowania, zwierząt
właścicielskich z terenu gminy Rzekuń.
Lp
2.
3.
4.
5.
Rodzaj usługi
Kastracja suki
a)1-10kg
b) 11-25 kg
c) < 26 kg
Kastracja psa
a) 1-10 kg
b) 11-25 kg
c) < 26 kg
Kastracja kotki
Kastracja kota
Elektroniczne
znakowanie psów
i kotów
Ogółem
Cena jednostkowa (brutto) zł
podany koszt kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt ma uwzględniać wszystkie koszty
związane z przeprowadzeniem zabiegu wyszczególnionym w pkt III zapytania ofertowego.
II. Informacje 0 zakładzie leczniczym:
Nazwa, adres i godziny otwarcia zakładu
leczniczego
Numer telefonu kontaktowego
III. Oświadczam, że EX)siadarn odpowidnie środki i warunki do realizacji powyższej usługi
weterynaryjnej.
(pieczątka i podpis osoby ofertę)

Zalacznik_Nr_2_do_zapytania_nr_FPZ.271.2.33.2023.pdf

Karta_Skierowania_-_wzor.pdf

Załącznik Nr 2
do Regulaminu programu „Kastracja i czipowanie 2023"
w ramach zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt
w Gminie Rzekuń"
Data wystawienia skierowania
Nr karty skierowania .
KARTA SKIEROWANIA NA ZABIEG LUB ZABIEGI
w ramach programu „Kastracja i czipowanie 2023"
Imię: .
Nazwisko: —
Adres zamieszkania: .
Rodzaj zabiegu do wykonania:
.....„../2023
KASTRACJA
Gatunek zwierzęcia:
CI KOT
płeć zwierzęcia :
CI SAMICA
Waga zwierzęcia:
I-IOKG
O CHIPOWANIE
PIES
O SAMIEC
CI 11-25KG
C] POWY2EJ 26 KG
UWAGA!
Karta skierowania ważna jest 14 dni od daty wystawienia. Zabieg musi być wykonany do 30 dni
od daty wystawienia skierowania.
Kartę skierowania realizuje:
(nazwa gabinetu weterynaryjnego)
(adres gabinetu weterynaryjnego)
Telefoniczne umawianie wizyty:
Pieczątka Urzędu Gminy Rzekuń:
(nr telefonu)
Pieczątka i podpis Wójta / Pracownika
Gminy Rzekuń:

Potwierdzam wykonanie zabiegu w dniu
(należy „X" zaznaczyć wykonane zabiegi)
O KASTRACJA
O CZIPOWANIE
Czytelny podpis wnioskodawcy
(właściciela / opiekuna zwierzęcia)
Pieczęć i podpis
(gabinetu realizującego skierowanie)

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Maciej Gumowski
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 28-07-23 12:51
 • Czas udostępnienia: 28-07-23 12:51

Historia zmian

8010 Modyfikacja Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń z 28-07-2023 12:58:05 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8009 Dodanie Świadczenie usługi kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu gminy Rzekuń z 28-07-2023 12:57:42 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2