Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie dokumentacji projektowej : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń"

Treść zapytania: Zapytanie_Ofertowe_FPZ.271.2.16.2024.pdf

Do wykonawców: odpowiedzi_na_pytania.pdf

nasza o,'llina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
18.03.2024 r.
DO wszystkich Wykonawców
Dotyczy: zapytania ofertowego znak Fpz.271.2.16.2024 z dnia 15.03.2024 r.
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania
inwestycyjnego Boisk do siatkówki plażowej w msc Rzekuń gm. Rzekuń
na działce gminnej nr ewid. 181/2.
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które stają się wiążące przy interpretacji
zapisów Zapytania ofertowego:
Pytanie 1.
- w pkt. 1 zapytania jest mowa o tym, że dokumentacja powinna być zgodna z PFU.
proszę w takim razie o przesłanie ww. PFU, gdyż nie zostało ono dołączone do zapytania
ofertowego.
Odpowiedź:
Zamawiający powołał się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-užytkowego.
Zamawiaiacy nie posiada PFU.
Pytanie 2.
- proszę o szersze informacje na temat piłkochv•qtów.
Czy piłkoch"ty mają wydzielać każde boisko osobno, czy też mają być tylko za liniami koń-
cowymi boiska, lub czy tez mają wydzielać obszar na terenie którym będą znajdowały się
dwa boiska, trybuna, stanowiska sędziowskie.
Odpowiedź:
Piłkochwyty maja pełnić funkcję ogrodzenia wokół terenu na którym będą znajdować się
boiska trybuny i stanowiska sędziowskie.
pytanie 3.
-proszę o szersze informacje dotyczące trybun.
Czy każde boisko ma mieć swoją trybunę? Na ile osób każda trybuna.
Odpowiedź:
Tak każde boisko ma mieć swoją trybunę każda po ok 70 miejsc.
Pytanie 4
- czy oświetlenie boisk ma być poprowadzone od istniejącej skrzynki zlokalizowanej przy
drodze?
Odpowiedź:
Tak oświetlenie ma być poprowadzone od istniejącej skrzynki zlokalizowanej przy drodze.
inż. Paweł
pod
ds. infra
Zastępca Kie
zejews
chnicznej •
eratu Inwestycji
adres: Kościunki33
07411
telefon
29 761 73 01
29647 20 77
faks:
2964320 93
strona internetowa: www.rzrkun.pl

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Aneta Kordel
 • Czas wytworzenia: 15-03-24 12:29
 • Czas udostępnienia: 15-03-24 12:29

Historia zmian

10017 Modyfikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 18-03-2024 09:44:23 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10016 Modyfikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 18-03-2024 09:44:21 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10015 Modyfikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 18-03-2024 09:42:43 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10014 Modyfikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 18-03-2024 09:42:39 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10009 Modyfikacja Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 15-03-2024 12:31:22 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10008 Dodanie Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń" z 15-03-2024 12:31:18 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2