Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie nasadzeń roślin w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie działki ozn. nr geod. 181 w msc. Rzekuń"

Odpowiedzi do treści zapytania: Do_Wykonawc__w.pdf

nasza gmina
Fpz.271.1.76.2022
URZAD GMINY W RZEKUNIU
03.10.2022
Do Wykonawców
pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego znak FPZ.271.1.76.2022 z dnia 22.09.2022 na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Zagospodarowanie dziatki ozn. nr geod. 181 w msc. Rzekuń."
Pytania:
Proszę o doprecyzowanie informacji:
- Świerk Serbski - rozmiar oraz ilość sztuk;
- trawa niedźwiedziea - rozmiar oraz ilość sztuk;
- świerk brawera - rozmiar;
- robinia akacjowa - rozmiar;
- róża okrywowa - rozmiar oraz ilość sztuk;
- magnolia rózowa - rozmiar oraz ilość sztuk;
- hortensja biała - rozmiar oraz ilość sztuk;
- hortensja krzewiasta biała - rozmiar;
- trawa miskant chiński - odmiany, rozmiar oraz ilość sztuk;
- lawenda wieloletnia - rozmiar oraz ilość sztuk;
- dereń kwiecisty - rozmiar oraz ilość sztuk;
- klon globcA'rn - rozmiar,
- Świerk posrX)lity - rozmiar oraz ilość sztuk;
- wrzosiec - rozmiar oraz ilość sztuk.
ODPOWIEDZI:
W odpowiedzi na zadane pytania infomruję, że
Ilość sztuk (zapotrzebowanie na rośliny) należy wyliczyć z powierzchni, na podstawie
zalecanej rozstawy roślin - zgodnie z normami sadzenia, Rozstawa, czyli Odległość jaką
zachowujemy między roślinami podczas sadzenia, zależy od tego jakie będą docelowe rozmiary
danej rośliny.
Nasadzenia trawy, lawendy, wrzośca mają utworzyć zwartą np. dywan kwiatów, sadzimy
rośliny bliżej siebie.
Materiał sadzeniowy powinien być klasy l, ukorzeniony, zdrowy o wysokości sadzonek dla
daewek: około 120-180 cm, traw i kwiatów — Około 50-100 crn.
mgr inż. arch. Ewa K
inspeifa' i
Kierownik Referatu
Tworek
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
29761 73 01
29 647 20 77
raks:
29 643 20 93
ilnwesȚgÎ
stron a pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zmiana treści zapytania: Zmiana_tre__ci_zapytania_ofertowego.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 30.09.2022 r.
FPZ.271.1.76.2022
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWGO
znak FPZ.271.1.76.2022 z dnia 22.09.2022r. a wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.:
„Zagospodarowanie działki ozn. nr geod. 81 w msc. Rzekuń."
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertoweg zamówienia w następującym
zakresie:
W punkcie 8. Mieisce i termin złożenia oferty:
Do 03.10.2022 r. godz. 10:00
Zmienia się na:
8. Mieisce i termin złożenia oferty:
Do 05.10.2022 r. godz. 10:00
Pozostała treść zamówienia pozostaje bez zmian.
adres: ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon:
29 761 73 01
297617302
faks:
29643
93
mgr Bartosz o lak
Strona _pl
e-mail: I


Treść zapytania: FPZ.271.1.76.2022.pdf

Załącznik nr. 1: Za____cznik_nr.1.pdf

Rab i f •
'iska M
rk 1 szt.
I 'Omb
rawa miskant olbrzymi na odcinku
mb na przemian z Cyprysikiem
HorterWa Krzewiasta Biała 5szt
rawa miskant Chiński na
ku 43 mb
40
Klon Pospolity
G m)sum 45zł
pospolity 3 szt
Wrzosiec
do

Załącznik nr 5: zalacznik_nr_5_rozeznanie_cenowe.pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych
Rozeznanie cenowe zamówienia znak FPZ.271.1.76.2022
1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznąo do kwoty nie przekraczającej
równowartości 130 000,00 zł (netto) na wykonanie zagospodarowania działki w ramach zadania
„Zagospodarowanie działki ozn. nr 181 w msc. Rzekuń”.
2. W dniu 22.09.2022r. zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez zamieszczenie
formularza zapytania ofertowego na stronie Urzędu Gminy Rzekuń www.rzekun.pl
3 W terminie do dnia 05.10.2022r. do godziny przedstawiono poniższe oferty:
Lp.
2
3
4
Nazwa Wykonawcy
MRK-Technik.pl
Marek Koterwas,
Renata Kotenvas -žebrowska
Spółka Cywilna
PHU MAPOLL Ogrody Marka
Božena Marek
Usługi Ogrodnicze
Piotr Dąbkowski
Elitebud Sp
Adres Wykonawcy
ul. Ks. A.pęksa 1
07410 Ostrołęka
ul. Długa 46
15-765 Białystok
ul. Jarzębinowa 15
07-410 Ostrołęka
Karolina 58
05-530 Góra Kalwaria
Cena brutto
118 800,00zł
99 883,80 zł
79 zł
86 100, OOzł
Uwagi
Wybrano
Usługi Ogrodnicze Piotr Dąbkowski, ul. Jarzębinowa 15, 07-410 Ostrołęka
5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.
6. Szacunkowa wartość zamówienia: 80 zł brutto
meM00'cznego)
z up. Wójta
mgr irż arch. Ewa Ku 'lis
rek
{ercwłnik Refc:atu
(podp•a Zamaw
ub osoby upoważnionej)


 • Czas wytworzenia: 03-12-23 05:50
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 05:50

Historia zmian

2643 Dodanie Wykonanie nasadzeń roślin z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2