Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r."

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie_ofertowe_dostawa_materialow.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wvm.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 27.10.2023 r.
ZOG.26.14.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów do rozbudowy, modernizacji
i naprawy sieci wcxiociągowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 roku".
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji
i napraw sieci realizowanych przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia IB 07-411 Rzekuń.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym
formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości
zamawianych materiałów z asortymentu. Podane wielkości są orientacyjne.
Wykonawcy nie EĘdzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
3 Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty ceny jednostkowej brutto (za daną jednostkę
miary zgodnie z formularzem ofertowym) oraz łączną wartość zamówienia brutto.
Dostawę materiałów należy zrealizować na podstawie pisemnego zlecenia.
Miejsce dostawy: teren placu Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z wyznaczonym pracownikiem
Zakładu Obsługi Gminy.
Termin realizacji zamówienia:
materiałów.
gwarancji: Nie dotyczy
niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia dostawy.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej z opisem „Dostawa materiałów do
rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzekuń
w 2023 roku" w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń
do dnia:
06.11.2023 r. godz.
Termin otwarcia Ofert:
06.11.2023 r. godz. 9:15.
Warunki płatności: po przedłoženiu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert parzych tel. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną poinformowani.
podpis

formularz_ofertowy_dostawa.xlsx