W związku z zakończeniem sezonu letniego prosimy odbiorców wody o dokonanie odczytu i podanie stanu podliczników wody bezpowrotnie zużytej w ostatecznym terminie do 30 listopada br.

Stany podane w innym terminie zostaną odjęte od ilości odprowadzonych ścieków w następnym rozliczeniu.


Łatwo i wygodnie możecie Państwo przekazać nam wskazania swojego wodomierza - podlicznika za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 792 202 232 (koszt SMS wg aktualnych stawek operatorów telefonii komórkowej). SMS można wysyłać przez całą dobę. Z usługi SMS możecie Państwo skorzystać jeśli rozliczacie się z nami na podstawie wskazań wodomierzy odliczających (podliczników), zgodnie z zawartymi umowami na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jak prawidłowo wysłać wskazanie wodomierza?

Prosimy o napisanie wiadomości wg poniższego szablonu. W treści SMS nie używamy znaku „ENTER” oraz polskich znaków diakrytycznych. Wiadomość można napisać dużymi, jak i małymi literami.

PODLICZNIK 55555 KARTA 005032 ODCZYT 12456
 
    • KROK 1 – NUMER PODLICZNIKA
Prosimy o przesłanie nam numeru fabrycznego wodomierza. Numer wodomierza poprzedzamy słowem NUMER np. NUMER 55555.
Jeżeli podajecie Państwo wskazania więcej niż jednego wodomierza prześlijcie nam  ich numery fabryczne wraz z odczytami. Numer wodomierza należy poprzedzić słowem NUMER np. NUMER 65432.

  • KROK 2 – NUMER KARTY
Kod klienta jest podany na fakturze pod nr rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata za wodę i ścieki. Numer Karty poprzedzamy słowem KARTA np. KARTA 5454

    • KROK 3 – ODCZYT PODLICZNIKA
Prosimy o podanie wskazania wodomierza poprzedzając je wyrazem ODCZYT np. ODCZYT 00145.  Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.  

Przykładowy SMS

    • treść wiadomości zawierająca odczyt jednego wodomierza:
PODLICZNIK 55555 KARTA 5454 ODCZYT 00145
    • treść wiadomości zawierająca odczyty dwóch wodomierzy
PODLICZNIK 55555 KARTA 5454  ODCZYT 00145 PODLICZNIK 98765 ODCZYT 00345
 

Potwierdzenie otrzymania SMS-a
Po wysłaniu wiadomości ze wskazaniem stanu wodomierza, otrzymacie Państwo od nas zwrotnego SMS-a, w którym poinformujemy, że zgłoszenie zostało zarejestrowane pod nr ….. i przesłane do Zakładu Obsługi Gminy.
Jeśli nie otrzymacie Państwo wiadomości zwrotnej prosimy o kontakt z pracownikiem Zakładu Obsługi Gminy.