Zakład Obsługi Gminy informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Rzekuń. Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla mieszkańców ulic Sienkiewicza, Batorego, Przechodniej, Wesołej, Czarnieckiego, Kopernika i Słonecznej w dniu 13.09.2023 r. Przewidywane godziny usunięcia awarii 9:00-12:00. Dostawa wody rozpocznie się niezwłocznie po usunięciu awarii.