Zakład Obsługi Gminy informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Rzekuń. Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla mieszkańców ulic Batorego, Sienkiewicza, Wesołej, Czarnieckiego, Kopernika, Przechodniej, Słonecznej, Pogodnej oraz Mazowieckiej w dniu 03.10.2023 r. Przewidywane godziny usunięcia awarii od 8:00 do 16:00. Dostawa wody rozpocznie się niezwłocznie po usunięciu awarii. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.