Zakład Obsługi Gminy przypomina, że odbiorcy usług nie są uprawnieni do samowolnego zamykania i otwierania zasuw na sieciach wodociągowych, w tym obsługujących przyłącza domowe. W przypadku konieczności zamknięcia przyłącza należy dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu pod numerem telefonu 29 643 20 55.

Otwieranie zasuw hydrantowych i używanie wody z hydrantów przeciwpożarowych do celów własnych jest równoznaczne z dokonaniem kradzieży wody i wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w stosownych przepisach. Za zrywanie plomb na urządzeniach wodociągowych, w tym na wodomierzach i hydrantach grozi karą grzywny do
5 000 zł, niezależnie od konieczności pokrycia kosztów zużytej nielegalnie wody oraz ewentualnych napraw lub wymiany uszkodzonych urządzenia.

W okresach dużego zużycia wody otwarcie hydrantu może spowodować przekroczenie wydajności stacji uzdatniania wody i tym samym okresowe zaburzenia w dostawie wody. Pojedynczy akt kradzieży może spowodować znaczne niedogodności dla wielu odbiorców z terenu całej gminy.

Dodatkowo kontroli podlegały będą wykonane przyłącza wodociągowe. Korzystanie z przyłącza wodociągowego bez protokołu technicznych odbioru i podpisanej umowy również zagrożone jest grzywną do 5 000 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych i deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Zakład informuje, iż w najbliższym czasie ruszą kontrole przyłączy kanalizacji sanitarnej mające na celu kontrolę poprawności i legalności wykonanych podłączeń. Przyłącza będą sprawdzane pod kątem nielegalnego podłączenia odprowadzenia ścieków bytowych oraz spustu wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej z posesji. 

Wykrycie niezalegalizowanego przyłącza kanalizacyjnego lub odprowadzanie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

Zwracamy się z prośbą o informowanie pracowników Zakładu o zaobserwowanych przypadkach nielegalnego poboru wody oraz o zgłaszanie się mieszkańców mających wątpliwości co do stanu posiadanych przyłączy celem weryfikacji i ewentualnych napraw źle wykonanych urządzeń, aby uniknąć dotkliwych kar.

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Agnieszka Oparka
 • Czas wytworzenia: 05-06-24 11:05
 • Czas udostępnienia: 05-06-24 11:05

Historia zmian

12357 Modyfikacja Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków są zagrożone karą pieniężną z 05-06-2024 11:13:26 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12356 Dodanie Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków są zagrożone karą pieniężną z 05-06-2024 11:12:32 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2