• Aktualizacja_planu_2022_BZP_00059388_03_P.pdf
  Plan postepowań o udzielenie na rok
  Wersja nr
  Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2022 nr 2022/BZP 00059388/03F
  (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu nr 2022,'BZP 00059388/02F)'
  Nazwa: Zakład Obsŕugi Gminy
  Adres: Kolonia 18
  MiejscowoSd: Rzekuń
  strony in ternetawej•
  Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  KM pocztm•.'y: 07-111
  Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582344674
  Kraj: polska
  Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 55
  Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' inna paristwcnva jednostka Organizacyjna nieposiadajAC.a OSObOwOSCi prawnej

  l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
  Orientacyjna warto"
  zamówi eniaS
  DC) s TA\VY
  325 203,25 PLN
  148,15PLN
  s
  373 PLN
  termin wszczęcia
  Pozycja Planu
  121
  12.2
  13.1
  tryb alba
  Przedmiot zamówienia
  zamówieni aa
  Informacje dodatkowe t
  nforn-.acia na temat
  aktual i'
  Dostawa materiałów da rozbudcv.y.
  moderniz*ji napraw Sieci
  Dostawa napędowego
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych
  udzielane jest w trybie
  na gadgtmvie: art 275
  pkt I ustawy
  udzielane jest w trybie
  na padStavvie: 275
  pkt I ustawy
  Zanxiwienie udzielane jest w trybie
  podstawowym na art. 275
  pkt 1 ustawy
  II kwartał
  kwartał
  I kwartał
  ZanWô'ienie jest
  odțKŔviednie dla MSP_
  Zan*mienie strategiczne
  (zielone. społeczne.
  innowacyjne): NIE
  Zaniemienie zastrzeżone
  Charakter
  za rNiwienia klasyC-zne
  ZarrtÓWienie jegł
  Odpowiednie dla MSp:
  Społeczne,
  doda a
  NIE
  Za nwaienie zastrze20ne:
  Charakter zaniemienia:
  zanWMienia klasyczne
  Zanxiwienie jest
  dla MSP,
  (zielone. społeczne,
  inncăvacyjne): NIE
  Charakter zamówienia:
  klasyczne

  2) (8'.275 2
  g na:


 • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:42
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:42

Historia zmian

8192 Dodanie Aktualizacja planu postępowań z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2