Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 roku."

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Zapytanie_ofertowe.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 21 12.2020 r.
ZOG.26.23.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia oferty na: „Bieżąc* utrzymanie nawierzchni bitumicznych na
terenie Gminy Rzekuń w 2021 roku"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych na podstawie wskazań na terenie Gminy Rzekuń.
Remont b«izie wykonany w technologi uzupełnienia nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni do 350m2 z terminem realizacji do 24.12.2021 roku.
W zakres rzeczowy zamówienia
a) mechaniczne obcięcie krawędzi z nadaniem regularnych kształtów (lub frezowanie
mechaniczne);
b) usuniecie uszkodzonego fragmentu asfaltu, oczyszczenie, przygotowanie i
uzupełnienie brakującej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31 ,5 mm;
c) regulacja znajdujących się w obszarze roboczym włazów studziennych, skrzynek
od zasuw lub hydrantów podziemnych;
d) oczyszczenie krawędzi;
e) skropienie dna ubytku emulsją asfaltowa, krawędzi zaś asfaltem;
f) ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr. Około 4 cm;
g) uszczelnienie złączy gorącym asfaltem i zasypanie kruszywem;
h) uporządkowanie miejsca remontu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanych remontów
cząstkowych hez podania przyczyn.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający dopuszcza wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych za pomocą recyklera o ile jakość wykonywanych prac na tym nie ucierpi.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za lm2
remontu.
Miejsc* wykonywania usługi: Teren Gminy Rzekuń wcześniejszym wskazaniu
zakresu prac przez wyznaczonego pracownika Zakładu Obsługi Gminy.
Termin realizacji zamówienia do Z4ăZ,ZOZ1
Okres gwarancji: 12 miesięcy.
Miejsce i termin złoženia ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Bieżące utrzymanie nawierzchni
bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 roku" w sekretariacie Zakładu Obsługi
Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
do dnia:
29.12.2020 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:
29.12.2020 r. godz. 9715,
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych tel. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postęrmvania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Oferty zostaną
podpis
Zakładu O
mgr a
Str. 2

 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:37
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:37

Historia zmian

8164 Dodanie "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 roku." z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2