Na podstawie art. 23 ust. 1 w zawiązku z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy

1. Nazwa i adres organizatora


Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.).


3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

3.1. Rodzaj transportu.

Transport drogowy - przewozy autobusowe.

3.2. Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Rzekuń.

3.3. Zamówienie zobowiązuje wykonanie gminnych przewozów pasażerskich na sieci komunikacyjnej obejmującej nw. linie komunikacyjne:

a) Ostrołęka - Kamianka (przez Dzbenin, Korczaki),

b) Ostrołęka - Susk Stary - Rozwory - Ostrołęka,

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy


30 grudnia 2022 r.

5. Okres zawarcia umowy

02.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

a) Biuletyn Informacji Publicznej (www.rzekun.pl),

b) Tablica ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń.


 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 28-12-22 10:51
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:39

Historia zmian

8198 Dodanie Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2