Zestawienie planowanych postępowań Zakładu Obsługi Gminy zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Do pobrania: plan_zamowien_na_2020_r..pdf

ZAKŁAD GMINY
ul.Kolonia . 07-411 Rzekuń
NIP REGON
, fax, 29643
ZOG,26.1.2020
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKŁADZIE OBSŁUGI GMINY W RZEKUNIU W ROKU 2020
- zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Lp.
2.
4.
Przedmiot zamówienia
Dostawa oleju napędowego
Dostawa materiałów do rozbudowy,
i napraw sieci wodociągowej
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Rodzaj zamówienia
(dostawy. usługi.
budowlane)
dostawa
dcAawa
usługa
przewidywany tryb lub inna Orientacyjna wartogł
procedura udzielenia
zamowłenła
przetarg
nieograniczony
przetarg
nieograniczony
przetarg
nłeogranłczony
zamówienia (netto) w PL N
145 000
228 000
243 900
Przewidywany
termin wszczęcia
gx:łstępowania
w ujęciu kwartalnym
I Kwartał
I Kwartał
I Kwartał
zakła
sługi Gmin}
mgr Danuta


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 31-01-20 15:06
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:21

Historia zmian

8147 Dodanie Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2