Plan_postepowan_o_udzielenie_Zamowien_na_rok_2021.pdf

Pian o na rok
zamieszczony w Biuletynie Zamówień publicz,ych w dniu 1902.2021 nr 2021/Bzp
(ŔtuaEzacja Planu w w dniu nr
Zakład Gminy
Adres: Kolonia I g
Rzekuń
Adres Strony internetowej:
Adres poczty zo*zek'm „net
Kod 07411
Krajowy 7582344674
Kraj:
telefonu kontakto*ąo: +48 2g 20 55
Za rnawiający I inna jedmstka prawnej

l. O niż prCț unijne
Pozycja
przedmiot
Zakup ciągnika
przewidp.•any tryb
jest w trybie
na art. 275 pkt
2 ustawy
na temat
o
150 PLN
T
A
w
II kwartał
nie j
e•wiednie dla MŠp; TAK
(zielone. slX*oczne.
imowacyjne}: NIE
Ch arakter zamówien

Z o lub progi
pozycja
tryb ăo
na w8•tOŚĆ
Informacja na temat
Zakład L
dod 2
ugi Gminy

Aktualizacja_planu_postepowan_2021_BZP_00009073_03_P.pdf

Plan postepowań o udzielenie na rok
Wersja nr
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2021 nr 2021/BZP 00009073/03F
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 27 _ 10_2021 nr 2021,'BZP
Nazwa: Zakład Obsŕugi Gminy
Adres: Kolonia 18
MiejscowoSd: Rzekuń
strony internetowej •
Mres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KM pocztm•.'y: 07-111
Krajcmy numer identyfikacyjny:2 7582344674
Kraj: polska
Numer telefonu kontakto•vegcr "8 2g 643 20 55
Rodzaj ZamawiałąCy publjiczrv,' inna paristwcnva jednostka Organizacyjna nieposiadajAC.a OSObOwOSCi prawnej

l. Zamówienia o wartości mniejszej niż unijne
Pozycja Planu
121
Przewidywany tryb albo procedura
P rzedmiot zamówienia
udzielenia
Orientacyjna wartogł
150 000,00 PLN
22842700PLN
Przewidywany termin wszczęcia
go głęgowaniae
II kwartał
IV kwartał
Informacje dodatkowe'
Informacja na temat
aktualizacji g
Zakup Ciągnika
Dostawa oleju napędcmego
2îS
Zamówienie udzielane jest w trybie
na godstawie: art. 275 pkt
jest w trybie
podstawowym na art. 275
pkt I ustawy
jest
dla MSP_
ZamOâe:nie
(zielone. społeczne.
innowacyjne): NIE
ZamOâe:nie zastrzeżone
Charakter zamówienia :
za r TKiwienia klasyczne
Za rrtÓW•ienie jegł
Odpowiednie dla MSp:
Społeczne,
inmmvacyjme): NIE
zmiana pozycji
Za nwme:nie zastrze20ne:
Charakter zamówienia:
zamkwienia klasyczne
acje do
Aktualizacja planu

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Orientacyjna wartogł
Pozycja Planu
Przewidywany ryb procedura
Przedmiot zamćvhenia
udzielenia
Przewidywany termin wszczęcia
Informacje dodatkowe
go Stępowania 1 1
nformacja ma temat
aktualizacji


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 15:26
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 15:26

Historia zmian

8170 Dodanie Plan postępowań o udzielenie Zamówień na rok 2021 z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2