• plan_zam__wie___na_2023.pdf
  Plan postępowań O zamówień na rok
  Wersja nr
  Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27012023 nr 2023,'Bzp 00063278/01/P
  (aktualizaea Planu w Zamówień publicznych; w dniu nr
  Nazwa; Zakład Obsługi Gminy
  Adres: Kolonia IB
  Mi Rzekuń
  Adres Strtyły internetowej:
  Adres WCZty
  Kod POCZtvwy_ 07-41 |
  7582344674
  Polska
  Numer +48 29 643 20 55
  Rodzaj zamawiającego: 3 Zamawiaiąc-y pub"czny jednostka organizacyjna nieposiadaj. OSObOWOŚd prawnej

  I. Zamówienia O wartości niż pmi
  POZY Plan u
  Przewidywany tryb albo procedura
  2
  Za mÓw•icna udzielane jest w
  podstawowym na godstawie: art. 275
  pkt I ustawy
  zamóvienia 5
  s
  przewidywany wszczęcia
  I kwartał
  Informacje
  jest
  odpcnviednie dla MSp:
  Za strategiczne
  (zielon e. społeczne,
  NIE
  Za mamenie zastrzeżone:
  Ch a kter e
  za mówienia k I asyczne
  Informacja na terna:
  aktualizacjs
  '0
  w
  Y
  121
  Dostawa oleju napędowego do
  Zbiornika zbiornika
  należącego do Zama•iajqcego
  215 447, 15 PLN
  a . ("1275

  2. Zamówienia o wartości lub progi unijne
  p Planu
  Przewidmany tryb albo procedura
  Przedmiot zanWŕnenia
  tacyjna
  term. n wszczęcia
  In formacje dodatkowe
  DVRF
  zakładu s
  na temat
  aktualizacii'3


 • Czas wytworzenia: 24-07-24 13:47
 • Czas udostępnienia: 24-07-24 13:47

Historia zmian

8201 Dodanie Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2