Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2023-08-08 08:15:00

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu"

Szczegóły w załączniku: zapytanie_ofertowe_usluga_kruszenia_gruzu.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www_rzekumpl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 1.08.2023
ZOG.26.11.2023
Zapytanie ofertowe
1 Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia Oferty na: „Wtykonanie usługi kruszenia gruzu
na terenie placu ZOG w Rzekuniu"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kruszenia gruzu znajdującego się
na terenie placu Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Szacunkowa ilość materiału to około 2000 do 3000 t.
Uzyskany gruzobeton będzie wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg
gminnych na terenie Gminy Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia :
a) Kruszony gruz powinien posiadać frakcję 0-63mm,
b) Kruszarka powinna oddzielić odsiew oraz części metalowe od gruzu,
c) Przed i po wykonaniu usługi należy spisać protokół z ilością ton
wykonanego kruszenia w obecności pracownika wytypowanego
przez Zamawiającego.
d)Należy wykonać hałdowanie przekruszonego materiału oraz
uporządkować teren po wykonaniu usługi.
W cenę usługi należy wliczyć:
- transport maszyn (koparka, kruszarka),
- usługę kruszenia o frakcji 0-63mm,
- sito pod koszem zasypowym,
- odsiew boczny (materiał, który jest odsiewany nie powinien być wliczany w wagę
przekruszonego materiału)
- waga na podnośniku głównym,
- hałdowanie materiału po zakończonych pracach.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Proszę o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za 1 tonę
gruzobetonu.
Miejsce wykonania usługi:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2023 r.
Okres gwarancji : Nie dotyczy.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie usługi
kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu" w sekretariacie Zakładu
Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń do dnia lub droga
e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
08.08.2023 r. aodz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
08.08.2023r. qodz. 10.15
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych przelewem na
konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych tel. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Ofertę zostaną
poinformowani.
Podpis
Zakł
m
.KTOR
Danuta

Wybor_oferty.pdf

Kolonia 13, 07•411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 17.08.2023 r.
ZOG. 26.11.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytanła ofertowego 0 wartości poniżej 130 zł na: „Wykonanie usługi kruszenia gruzu
na terenie placu ZOG w Rzekuniu'.
Najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.11.2023 z dnia 01.08.2023 r.
złożyła firma:
VMG Połska sp. z o.o.
Al KEN 3611128
02-797 warszawa
DYRE
Zakładu O
ugi (Gntiny

uniewaznienie_postepowania.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun_pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 23.08.2023 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO.
Dotyczy: zapytania ofertowego Z03.26.11 „2023 z dnia 01 r. na zadanie
pn. „VWkonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu".
Zakład Obsługi Gminy informuje 0 unieważnieniu prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego z powău rezygnacji w dalszym etapie postępowania firmy, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę.
DVRF.
Zakładu
mgr
nnłny
Orzolek

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Anna Wielga
 • Czas wytworzenia: 02-08-23 12:12
 • Czas udostępnienia: 02-08-23 12:12
 • Ważność do: 08-08-23 10:15

Historia zmian

8650 Modyfikacja Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG z 25-08-2023 13:34:00 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8327 Modyfikacja Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG z 23-08-2023 15:20:50 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8291 Modyfikacja Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG z 17-08-2023 14:25:36 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8216 Dodanie Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG z 02-08-2023 12:21:38 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2