Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu."


Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe___usluga_kruszenia.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wwwxzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 26.11.2021 r.
ZOG.26.10.2021
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia Oferty na: „Wykonanie usługi kruszenia
gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu".
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kruszenia gruzu
oraz kamieni (otoczaki) znajdujące się na terenie placu Zakładu Obsługi Gminy
w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Szacunkowa ilość materiału to około 1000t.
Uzyskany gruzobeton będzie wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg
gminnych na terenie Gminy Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
a) Kruszony gruz powinien posiadać frakcję ()-63mm,
b) Kruszarka powinna oddzielić odsiew oraz części metalowe od gruzu,
c) Należy oddzielnie skruszyć gruz oraz kamienie (otoczaki),
d) Przed i po wykonaniu usługi należy spisać protokół z ilością ton
wykonanego kruszenia w obecności pracownika wytypowanego przez
Zamawiającego.
e) Należy wykonać hałdowanie materiału oraz uporządkować teren
po wykonaniu usługi.
W cenę usługi należy wliczyć:
- transport maszyn (koparka, kruszarka),
- usługę kruszenia o frakcji 0-63mm,
- sito pod koszem zasypowym,
odsiew boczny (materiał, który jest odsiewany nie powinien
być wliczany w wagę przekruszonego materiału)
- waga na przenośniku głównym,
- hałdowanie materiału po zakończonych pracach.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Proszę o przedstawienia oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za
1 tonę gruzobetonu.
Miejsce wykonania usługi:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do 23.12.2021
Okres gwarancji: Nie dotyczy.
Miejsce i termin złożenia Ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie usługi
kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu" w sekretariacie Zakładu
Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń do dnia
06.12.2021 r, godz. 10;00.
Termin otwarcia ofert:
06.12.2021 r. Godz. 10:15,
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem
na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Oferty zostaną
poinformowani.
podpis
Zakładu

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

ul Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., vomv.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Informacja 0 wytN)rze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na
kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu."
Zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.10.2021 z dnia 06.12.2021 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 19a, 07-405 Troszyn
za cenę jednostkową skruszormo kruszywa brutto 12, 18 zł.
DYRV
„Wykonanie usługi
zamówienia
jako
Zakład
sługi Gminy
mgr Da


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 09:29
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 09:29

Historia zmian

8177 Dodanie Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2