Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2023-08-28 08:30:00

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu"

Treść zapytania ofertowego: zapytanie_ofertowe_kruszenie_gruzu.pdf

ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 23.08.2023 r.
ZOG.26.13.2023
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie usługi kruszenia
gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kruszenia gruzu znajdujące
się na terenie placu Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń.
Szacunkowa ilość materiału to Około 2000 do 3000 t.
Uzyskany gruzobeton będzie wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg
gminnych na terenie Gminy Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
a) Kruszony gruz powinien posiadać frakcję 0-63mm,
b) Kruszarka powinna oddzielić odsiew oraz części metalowe od gruzu,
c) Przed i po wykonaniu usługi należy spisać protokół z ilością ton
wykonanego kruszenia w obecności pracownika wytypowanego przez
Zamawiającego.
d) Należy wykonać hałdowanie przekruszonego materiału oraz
uporządkować teren po wykonaniu usługi.
W cenę usługi należy wliczyć:
- transport maszyn (koparka, kruszarka),
- usługę kruszenia o frakcji 0-63mm,
- sito pod koszem zasypowym,
odsiew (materiał, który odsiewany nie powinien być
wliczany w wagę przekruszonego materiału)
- waga na przenośniku głównym,
- hałdowanie materiału po zakończonych

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Proszę 0 przedstawienia oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za
1 tonę gruzobetonu.
Miejsce wykonania usługi:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2023 r
Okres gwarancji: Nie dotyczy.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złoZyć w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie usługi
kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu" w sekretariacie Zakładu
Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń lub mailem
na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.08.2023 r. aodz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:
28.08.2023 r. qodz. 10:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury,
na konto.
30 dni roboczych,
prze lewem
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość uniewa2nienia postępowania
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Oferty zostaną
poinformowani.
podpis
Zakład
sługi Gminy

wybor_oferty_kruszenie.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun_pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 28.08.2023 r.
ZOG. 26.132023
Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wanc*ci poniżej 130 000 zł na „Wŕykonanie usługi
kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu."
zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.13.2023 z dnia 23.08.2023 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Usługi Budowlane Mat Bud Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 17, 07-405
w cenie 15,99 zł. brutto za tonę skruszonego gruzu.
ługi Gminy

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 25-08-23 13:35
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:35
 • Ważność do: 28-08-23 10:30

Historia zmian

8668 Modyfikacja Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu z 28-08-2023 13:27:12 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8653 Dodanie Wykonanie usługi kruszenia gruzu na terenie placu ZOG w Rzekuniu z 25-08-2023 13:36:29 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.1